Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

tisdag 7 januari 2020

Kallelse till årsmöte 25/1 kl. 10

Den 25 januari kl. 10-13 håller vi årsmöte. Plats för mötet är Södertälje lokala kennelklubb ("hundklubben") i Södertälje. Meddela om ni kommer genom att kommentera det här inlägget eller på motsvarande inlägg på Facebook. Hur man hittar till hundklubben: http://www.sodertaljekk.se/hitta-till-oss_1

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justerare för protokollet
5. Dagordningen
6. Föregående protokoll
7. Medlemsförteckningen
8. Ekonomisk rapport / information
        1. Ekonomisk rapport
        2. Medlemsavgift
        3. Träningsavgift 2020
9. Val av styrelse och arbetsgrupp för 2020
        1. Val av ordförande
        2. Val av sekreterare
        3. Val av kassör
        4. Val av valberedning
        5. Val av kontaktperson
        6. Val av tävlingsanmälare
        7. Val av ledamöter i HS, ordinarie och reserv
        8. Val av områdesansvarig
        9. Ansvarsfördelning vid tävlingar (tävlingsgrupp)
       10. Ansvarsfördelning vid träningar (tränarpool, trasförarpool)
10. Motioner / skrivelser till HS
11. Rapporter från HS
12. Träningsdagar och träningsrutiner - inklusive utbildning av träningsfunktionärer
13. Vårstädning och iordningställande av banan
14. Övriga frågor
15. Nästa möte
16. Mötets avslutande

Välkommen! 

fredag 27 september 2019

Inbjudan till klubbmästerskap den 5 oktober 2019

Den 5 oktober kommer sektionen att hålla klubbmästerskap. Då är alla sektionens medlemmars hundar av raserna whippet och italiensk vinthund välkomna att delta. Vi samlas klockan 9.30 för att iordningställa banan och genomföra lottning till loppen. Ingen föranmälan behövs utan alla som vill vara med ska bara se till att vara på plats senast 9.30 på tävlingsdagen.

Förslag till regler finns att hämta här >>>
Vi spikar tillsammans reglerna på tävlingsdagen.
Enda skillnaden mot förra årets regler i förslaget, är ett tillägg om att hundar i babyklass måste ha fyllt tre månader för att få delta. Detta för att harmoniera med till exempel lure coursing och kanske även sunt förnuft :-)

Vi kommer att ha en lunchpaus mellan två av omgångarna. Då kommer överbliven varmkorv från derbyt att finnas till försäljning. Vill man ha annan mat får man ta med själv.

Sammanfattning:

Samling: Senast kl 9.30 den 5 oktober.
Anmälan: På plats på tävlingsdagen, senast kl 9.30.
Avgift: 40 kr per hund.
Regler: Förslag finns här >>>

Välkomna.

måndag 9 september 2019

Träning den 11/9

Träning kommer att hållas onsdag den 11/9 kl. 18.00. Vi börjar med att tillsammans iordningställa banan kl 17.30.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet eller på vår Facebooksida. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnummer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen.

torsdag 4 juli 2019

Inbjudan till träning den 7/7

Träning kommer att hållas söndag den 7/7 kl. 10.00. Vi börjar med att tillsammans iordningställa banan kl 9.30.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet eller på vår Facebooksida senast fredag 6/7. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnummer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen.

måndag 24 juni 2019

Inbjudan till träning 29/6

Träning kommer att hållas lördag den 29/6 kl. 10.00. Vi börjar med att tillsammans iordningställa banan kl 9.30.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet eller på vår Facebooksida senast fredag 28/6. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnummer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen.

torsdag 30 maj 2019

Inbjudan till träning 8/6

Träning kommer att hållas lördag den 8/6 kl. 10. Vi börjar med att tillsammans iordningställa banan.
Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet eller på vår Facebooksida senast fredag 7/6. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnummer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen.

måndag 27 maj 2019

Inbjudan till träning 30/5

Träning kommer att hållas torsdag den 30/5 kl. 10. Vi börjar med att tillsammans iordningställa banan.
Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet eller på vår Facebooksida. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnumer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen.

lördag 2 februari 2019

Inbjudan till årsmöte 16/2 kl. 11.00

Den 16 februari kl. 11 håller vi årsmöte. Plats för mötet är Södertälje lokala kennelklubb ("hundklubben") i Södertälje. Meddela om ni kommer genom att kommentera det här inlägget eller på motsvarande inlägg på Facebook. Hur man hittar till hundklubben: http://www.sodertaljekk.se/hitta-till-oss_1

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justerare för protokollet
5. Dagordningen
6. Föregående protokoll
7. Medlemsförteckningen
8. Ekonomisk rapport / information
        1. Ekonomisk rapport
        2. Medlemsavgift
        3. Träningsavgift 2019
9. Val av styrelse och arbetsgrupp för 2019
        1. Val av ordförande
        2. Val av sekreterare
        3. Val av kassör
        4. Val av kontaktperson
        5. Val av tävlingsanmälare
        6. Val av ledamöter i HS, ordinarie och reserv
        7. Val av områdesansvarig
        8. Ansvarsfördelning vid tävlingar (tävlingsgrupp)
        9. Ansvarsfördelning vid träningar (tränarpool, trasförarpool)
10. Motioner / skrivelser till HS
11. Rapporter från HS
12. Träningsdagar och träningsrutiner - inklusive utbildning av träningsfunktionärer
13. Vårstädning och iordningställande av banan
14. Övriga frågor
15. Nästa möte

16. Mötets avslutande

Välkommen! 

måndag 1 oktober 2018

Inbjudan till klubbmästerskap och höstmöte

Lördagen den 13 oktober ska vi för sjätte gången kora klubbmästare för Södertälje whippet race. Vi träffas kl. 09.30 för iordningställande av banan. Anmälning sker via mejl till sodertaljewhippetrace@gmail.com senast torsdagen den 11 oktober kl. 21.00.

Hund kan anmälas till följande klasser: 

Mästarklass: Start från valfri bur (röd, blå, vit eller svart), hela banan (137m). Klassen är öppen för samtliga hundar som uppfyller punkterna 2 och 9 i kapitel 2 i tävlingsreglernasom på träning 
visat att de klarar att starta från bur och som på tävlingsdagen har fyllt ett år men ej fyllt tio år.
 

Unghundsklass: Handsläpp, cirka 130m. Klassen är öppen för samtliga 
hundar som uppfyller punkt 1, på tävlingsdagen har fyllt ett år men ej fyllt tio år och som ej tävlar i Mästarklass.
 

Valpklass: Handsläpp, cirka 60m. Klassen är öppen för samtliga hundar som uppfyller punkt 1 och som på tävlingsdagen är mellan sex och tolv månader gamla.
 


Babyklass: Handsläpp, cirka 20m. Klassen är öppen för samtliga hundar som 
uppfyller punkt 1 och som på tävlingsdagen ej har fyllt sex månader.

Fullständiga regler finns att ta del av i Södertälje whippet race facebookgrupp. 

Vi kommer att ha en längre fikapaus mellan två av tävlingens omgångar då vi samtidigt har ett kortare höstmöte för att runda av säsongen, sammanfatta vad som behöver göras under nästa år och besluta om tävlingsdatum för 2019, samt bestämma datum för årsmöte i januari/februari. En dagordning skickas ut före mötet.

Efter KM:et så hjälps vi åt att stänga banan för vintern! 

Väl mött!    

De fullständiga reglerna finns tillgängliga  är samma som förra året och finns bifogade inbjudan i Södertälje whippet race facebookgrupp.

tisdag 11 september 2018

OBS! Inställd Träning 16/9

Obs! Träningen inställd pga för få anmälningar!

Träning kommer att hållas söndag 16/9 kl. 10.00.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet på hemsidan eller i vår facebookgrupp. Vid träningar är det av vikt att alla hjälps åt att göra iordning banan och plocka undan.

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnummer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen. 

onsdag 22 augusti 2018

Träning 2/9 kl. 13.00

Träning kommer att hållas söndag 2/9 kl. 13.00.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet på hemsidan eller i vår facebookgrupp. Vid träningar är det av vikt att alla hjälps åt att göra iordning banan och plocka undan.

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnummer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen. 

onsdag 4 juli 2018

Träning 12/7 kl. 17.00

Träning kommer att hållas torsdag 12/7 kl. 17.00.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet på hemsidan eller i vår facebookgrupp. Vid träningar är det av vikt att alla hjälps åt att göra iordning banan och plocka undan.

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnummer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen. 

onsdag 20 juni 2018

Träning 24/6 och 30/6

Träning kommer att hållas söndag 24/6 och lördag 30/6 med start kl. 10.00 båda dagarna.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet på hemsidan eller i vår facebookgrupp. Meddela vilken av dagarna din anmälan gäller - eller om den gäller båda. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt att göra iordning banan och plocka undan.

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnummer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen. 

tisdag 12 juni 2018

Förberedelser inför tävlingen den 16/6

På lördag har vi som bekant tävling på vår bana. Det är i vanlig ordning en del som behöver fixas till dess och tanken är att vi gör det tillsammans på fredag 15/6. Vissa kan komma dagtid medan andra föredrar kvällen. Vill man ha vägledning eller försäkra sig om arbetskamrater, kan man kommentera detta inlägg. Ett annat sätt är att kommentera motsvarande inlägg på Facebook. Följande arbetsuppgifter finns (minst):

- ev klippa gräs igen
- trimma gräs
- städa toaletter
- flytta bord
- dra elkabel
- ev dra vattenslang
- vända sanden
- sätta upp avspärrningen
- rigga och testa tidtagningen
- kolla och avlägsna ev rötter på banan
- räfsa banan

På lördag morgon samlas vi klockan 8.00 för även då finns det saker att förbereda, till exempel följande:

- dra färdigt el och ev vatten
- sätta upp bord mm för veterinär
- tält?
- kratta sanden
- fixa tidtagningen igen
- ljudanläggning
- flaggor
- skylten vid vägen
- slutjustera banan inkl avlägsnandet av sniglar

måndag 28 maj 2018

Träning 6/6 kl. 10.00

Träning kommer att hållas onsdag 6/6 med start kl. 10.00. Den här gången kommer att bli en lite längre paus med lunch/fika mellan träningsloppen - man får dock själv ta med sig det man vill äta. 

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet på hemsidan eller i vår facebookgrupp. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnummer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen.