Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

tisdag 25 april 2017

Träningsanmälan 29/4

Träning kommer att hållas lördagen den 29/4 kl 10.00 (obs tiden!). 
Notera att vi inte kommer att kunna starta ur bur, utan träningen sker med handsläpp.

Anmäl till träning genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Sista anmälningsdag är dagen före, senast kl. 18.00.

Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun Hellmark (se kontaktflik).

Se till att ni kommer i god tid så att vi kan ställa i ordning banan före träningsstart. Bland annat behöver sanden i gropen vändas före träningen.

Träning kommer även hållas 13/5 och 27/5. Fler datum utannonseras efterhand som det finns trasförare och tränare tillgängliga. Se även fliken "Träning" för mer information. 

fredag 14 april 2017

Vårstädning!

Lördag 22 april kl 10.00 startar vi upp vårens verksamhet med en städdag där vi ger banan den kärlek den förtjänar. Mycket är redan röjt, men det finns en hel del att göra innan vi kan sätta igång med träningarna. Buren ska målas, sanden i gropen ska vändas, staket ses över och lagas, dasset ska "fixas" och sly och annat ska packas i säckar för bortforsling - för att nämna några saker. Meddela här eller på facebook om du kommer. 

Första träning planeras preliminärt till 29 april kl. 10.30 givet att tillräckligt med funktionärer finns. Mer om det senare! 

söndag 9 april 2017

Dagordning för vårmötet

 
Förslag på dagordning för vårmöte Södertälje Whippet Race 2017-04-10

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare
5. Dagordningen
6. Föregående protokoll
7. Vårstädning
    Val av datum, särskilda aktiviteter utöver vad som nämnts på årsmötet?
- Eldning
- Skrapa och måla buren. Grön utsida? Hur ser resten ut av buren.
- Skura fixa till toaletterna.
- Staketet runt om ses över
- Ta bort ruttna staketet vid målsidan. Nya stolpar och staketet. Måla det befintliga och nya vitt inåt.
- Bommen måste sättas fast ordentligt.
8. Träningsdagar 2016
    Val av träningsdagar och klockslag för säsongen
9. Utbildningsdag
    Vi behöver utbilda fler funktionärer, primärt trasförare och burskötare, val av datum för utbildningsdag(ar)
10. Gräsklippning
11. Funktionärer till junitävlingen
12. Klubbmästerskap 2017
13. Rapport från HS-möten
14. Uppmärksammande av placerade hundar/uppfödare på årsbästalistorna
15. Övriga frågor
16. Nästa möte
17. Mötets avslutande

måndag 20 mars 2017

Kallelse till vårmöte 10/4

Den 10 april kl. 18.30 håller vi vårmöte. Plats för mötet är Södertälje lokala kennelklubb ("hundklubben") i Södertälje. Meddela om ni kommer genom att kommentera det här inlägget eller motsvarande inlägg på Facebook. Vill man komma lite tidigare för promenad eller dylikt så kommer Gudrun att finnas på plats från kl. 17. Hur man hittar till hundklubben: http://www.sodertaljekk.se/hitta-till-oss_1

fredag 18 november 2016

Förslag till dagordning årsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justerare för protokollet
 5. Dagordningen
 6. Föregående protokoll
 7. Medlemsförteckningen
 8. Ekonomisk rapport / information
  1.  Ekonomisk rapport
  2. Medlemsavgift
  3. Träningsavgift
 9. Val av styrelse och arbetsgrupp för 2017
  1. Val av ordförande
  2. Val av sekreterare
  3. Val av kassör
  4. Val av kontaktperson
  5. Val av tävlingsanmälare
  6. Val av ledamöter i HS, ordinarie och reserv
  7. Val av områdesansvarig
  8. Ansvarsfördelning vid tävlingar
  9. Övrigt
 10. Tävlingsdagar 2017
 11. Motioner / skrivelser till HS
 12. Rapport från HS-möte 17 november
 13. Träningar
 14. Tränare
 15. Utrustning
 16. Överlämning av vandringspris för klubbmästare
 17. Övriga frågor
  1. Poängräkning
  2. Styrelsearbete
 18. Nästa möte
 19. Mötets avslutande

söndag 16 oktober 2016

Kallelse till årsmöte 19/11 kl 11.00

Den 19 november klockan 11.00 håller vi årsmöte. Plats för mötet är Rosenhöjdsvägen 25 i Södertälje. Meddela om ni kommer genom att kommentera det här inlägget eller motsvarande inlägg på Facebook, så vi vet hur mycket fika som ska ordnas.

Välkomna!

Höststädning 22/10

Lördagen den 22 oktober klockan 10.00 samlas vi och gör i ordning banan och området inför vintervilan. Arbetsuppgifter utdelas på plats.

onsdag 12 oktober 2016

Träningssäsongen 2016 slut

Träningssäsongen har lidit mot sitt slut och vi välkomnar alla nya och gamla hundar till träning återigen i vår. Nu återstår att göra i ordning banan och området inför vintervilan. Mer information om det kommer i ett separat inlägg.

måndag 19 september 2016

Anmälan till träning 24/9

Träning kommer att hållas lördagen den 24/9 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 23/9.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik). Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

torsdag 15 september 2016

Ingen träning 17/9

På grund av tränarbrist kan vi inte hålla någon träning på lördag 17/9. Nästa träning hålls preliminärt lördagen den 24/9 om funktionärer finns att tillgå.

söndag 11 september 2016

måndag 5 september 2016

Välkomna till klubbmästerskap den 11 september 2016

Söndagen den 11 september arrangerar Södertälje Whippet Race årets klubbmästerskap. Samtliga medlemmars hundar av raserna whippet och italiensk vinthund som uppfyller punkterna 2 och 9 i kapitel 2 i Tävlingsregler för whippet race, version 01 är välkomna att delta. Hunden behöver alltså inte ha licens men ägaren måste vara medlem i klubben. Medlemskap kan tecknas på plats.

Regler för klubbmästerskapet, med bland annat klassindelning, finns under fliken KM på den här webbsidan.

I vanlig ordning är det ingen föranmälan. Vill man delta ska man inställa sig på banan på tävlingsdagen mellan klockan 9.30 och 10.00 och anmäla sin(a) hund(ar) samt erlägga startavgiften som är 40kr per hund. Samtidigt ställer vi med gemensamma krafter i ordning banan. Förutom det som görs vid träning, rör det sig i första hand om att sätta upp tidtagningsutrustningen och märka ut startlinjer för klasserna med handsläpp.

Välkomna!

måndag 29 augusti 2016

Anmälan till träning 3/9

Träning kommer att hållas lördagen den 3/9 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 2/9.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik). Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

Ingen träning kommer att hållas den 10/9 eftersom klubben arrangerar klubbmästerskap dagen efter. Mer info om KM kommer senare.

onsdag 17 augusti 2016

Anmälan till träning 27/8

Träning kommer att hållas lördagen den 27/8 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 26/8.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik). Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

tisdag 26 juli 2016

Kallelse till extra medlemsmöte 13/8

Samtliga medlemmar i Södertälje Whippet Race kallas till extra medlemsmöte lördagen den 13 augusti.

Plats: partytältet som kommer att vara uppsatt på vårt område i Lina
Tid: den 13 augusti direkt efter sista tävlingsloppet för dagen

Dagordning kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.