Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

måndag 19 september 2011

Info för hösten samt träningsanmälan inför lördag den 24/9


Träffar/möten framöver:

  • 15/10 Städdag
  • Vi stänger banan för säsongen och städar, bla samla ris inför eldningen 19/11.  
    Dagen avslutas med grillning    
  • 23/10  Höstmöte med fika på Svenska hundklubben , Södertälje, kl 13.00. obs! söndag

                                Planering av 2012  (byte av dag pga att lokalen var bokad den 22)       
  • 19 /11 Eldning av ris

                                Detta för att minimera ormgömmen inför våren

 Alla kommer att kallas till dessa träffar och det är även önskvärt att alla medlemmar deltar!


Träningsanmälan:Träning lördag den 24/9 kl 11.00, sista anmälningsdag till träningen är fredag den 23/9.
Anmäl om ni kommer på träningen i kommentarsfältet genom att lämna ert namn, hundars namn! Om ni inte kan lämna uppgifter här, eller inte är medlem i klubben ring till Gudrun (se kontaktflik)


Träningar kommer hållas så länge vädret tillåter under hösten.

tisdag 13 september 2011

Info från Whippet sprint samt träningsanmälan inför lördag 17/9

Information angående ändrad Södertälje tävling 17/9 arrangerad av Whippet Sprint:
"På grund av för få startande hundar från Södertälje flyttar vi tävlingen till Hoka banan. Alla hjärtligt välkomna   och särskilt er från Södertälje anmäl er snarast till Tina om ni vill komma ner till Hokabanan."
För mer info titta på Whippet Sprints hemsida


Då tävlingen från Whippet sprint är inställd kör vi i sektionen träning lördagen den 17/9 kl 11.00, sista anmälningsdag fredag  16/9.

Anmäl om ni kommer på träningen i kommentarsfältet genom att lämna ert namn och hundars namn! Om ni inte kan lämna uppgifter här, eller inte är medlem i klubben kontakta Gudrun (se kontaktflik)

onsdag 7 september 2011

Träningsanmälan inför lördag 10/9

Träning lördag den 10/9 kl 11.00, sista anmälningsdag till träningen är fredag den 9/9.

Anmäl om ni kommer på träningen i kommentarsfältet genom att lämna ert namn, hundars namn! Om ni inte kan lämna uppgifter här, eller inte är medlem i klubben ring till Gudrun (se kontaktflik)Under träningen kan frågan om årets eventuella KM komma att diskuteras.