Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

lördag 28 januari 2012

Inbjudan årsmöte 2012:

Årsmöte Whippet Race 2012
Tidpunkt: 10 mars klockan 11:00
Plats: 
Sråtomtgatan 6 i Ödeshög
Kallelse med handlingar kommer att skickas ut 14 dagar innan.
Sista dag för motioner till årsmötet är den 10 februari.
Tänk på att för att få rösta skall medlemsavgift vara
betald till sektionen(som sedan betalar avgift till WR HS)
1 vecka innan årsmötet.
Whippet Race som 2012 fyller 40 år bjuder på fika och
lunch. Anmälan om lunch senast 10 dagar innan till
Gudrun Hellmark på tel: 070-5402695
Hälsningar
Bengt