Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

torsdag 20 november 2014

Förslag på dagordning för årsmötet 23/11

Förslag på dagordning för årsmöte Södertälje Whippetrace 2014-11-23

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Dagordningen
 6. Genomgång av medlemsförteckningen
 7. Ekonomisk rapport/information
  1. Ekonomisk rapport
  2. Medlemsavgift
  3. Träningsavgift
 8. Val av styrelse och arbetsgrupp för 2015
  1. Ordförande
  2. Sekreterare
  3. Kassör
  4. Kontaktperson
  5. Tävlingsanmälare
  6. Ledamöter i HS
  7. Ansvarsfördelning vid tävlingar
 9. Tävlingsdagar 2015
 10. Motioner/skrivelser till HS
 11. Träningar
 12. Trasförare
 13. Områdesansvarig
 14. Burskötare
 15. Övriga frågor
 16. Nästa möte
 17. Mötets avslutande

måndag 27 oktober 2014

Kallelse till årsmöte 23/11 kl. 11

Den 23 november klockan 11.00 håller vi årsmöte. Plats för mötet är samma som senast, dvs Rosenhöjdsvägen 25 i Södertälje. Meddela om ni kommer genom att kommentera det här inlägget eller motsvarande inlägg på Facebook, så vi vet hur mycket fika som ska ordnas. Kan ni inte kommentera kan ni kontakta Gudrun på annat sätt i stället.

Välkomna!

tisdag 14 oktober 2014

Höstfixdag lördagen den 1/11

Lördagen den 1 november klockan 10.30 samlas alla som kan och ställer i ordning banan, området och utrustningen inför vinterdvalan.

måndag 13 oktober 2014

Ingen mer träning 2014

Nu har vi avslutat 2014 års träningssäsong och välkomnar alla springsugna hundar till våren när banan öppnar igen. Detta brukar, beroende på rådande väderlek, inträffa ungefär runt månadsskiftet april-maj.

måndag 6 oktober 2014

Anmälan till träning 11/10

Träning kommer att hållas lördagen den 11/10 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 10/10.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 29 september 2014

Anmälan till träning 4/10

OBS Träningen är inställd på grund av för få anmälda hundar.

Träning kommer att hållas lördagen den 4/10 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 3/10.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

fredag 26 september 2014

torsdag 25 september 2014

Angående KM

Den senaste veckans myckna regnande riskerar att göra banan för blöt för att vi ska kunna genomföra klubbmästerskapet på lördag. Banan kommer att inspekteras på fredag och besked om huruvida tävlingen blir av lämnas här senast klockan 20.00 på fredag. Om tävlingen ställs in kan den komma att flyttas till ett senare tillfälle.

tisdag 23 september 2014

Klubbmästerskap 27/9 2014

Sektionens klubbmästerskap 2014 kommer att gå av stapeln lördagen den 27 september enligt nedan. Förslag på regler ligger under fliken KM och kommer att låsas torsdagen den 25 september klockan 20.00 om inga ytterligare synpunkter har inkommit.

Tävlingen är öppen för alla medlemmars hundar med några få restriktioner som framgår av reglerna. Bland annat får bara whippet deltaga. Anmälan sker på plats på tävlingsdagen enligt nedan.

Detaljer

Startavgift: 40kr/hund.
Inställelsetid: Klockan 10.00-10.30. Alla hundar som ska deltaga anmäls och startavgiften erläggs.
Lottning: När samtliga hundar är anmälda avgörs startordningen till första omgången i varje klass genom lottdragning.
Tävling: När lottningen är genomförd startar tävlingen. Klassernas inbördes ordning framgår av reglerna.
Prisutdelning: Efter att alla lopp har genomförts och resultaten sammanställts blir det prisutdelning.
After race: Efter prisutdelningen tänds grillen och de som är intresserade har då möjlighet att grilla medhavd mat och umgås med övriga deltagare.

måndag 15 september 2014

Förslag på regler för KM 27/9

Under fliken KM finns nu ett förslag på regelverk för klubbmästerskapet den 27/9. Synpunkter och ytterligare förslag mottages tacksamt antingen som kommentarer på det här inlägget eller på Facebook.

Ingen träning 20/9 eller 27/9

På grund av derbyt i Norrköping den 20/9 kan vi tyvärr inte hålla någon träning den dagen. Den 27/9 har vi vårt eget KM och kan därför ej heller då hålla träning. Om höstvädret tillåter blir nästa träning den 4/10. Mer information om det kommer senare.

måndag 8 september 2014

Anmälan till träning 13/9

Träning kommer att hållas lördagen den 13/9 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 12/9.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

tisdag 2 september 2014

Angående anmälan till derby i Norrköping den 20 september

Norrköping Whippet Race har beslutat att förlänga anmälningstiden till derbyt den 20 september till den 11 september. Det är alltså 11 september klockan 20.00 som är sista tidpunkt för att anmäla till derbyt i Norrköping. Anmälan skickas som vanligt till vår egen tävlingsanmälare.

måndag 1 september 2014

Anmälan till träning 6/9

OBS Träningen är flyttad till kl 12.00!

Träning kommer att hållas lördagen den 6/9 kl 12.00. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 5/9.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 25 augusti 2014

Fixardag inför tävlingen

På fredag den 29/8 samlas alla som har möjlighet för att iordningställa det sista inför tävlingen på lördag. Bommen och förrådet öppnas senast klockan 18 varpå arbetet kan starta.

Exempel på arbetsuppgifter:
 • Sätta upp banavgränsningen (pinnarna och linan)
 • Vända sanden
 • Sätta upp skydd bakom gropen
 • Trimma/röja eventuellt kvarvarande gräs/sly
 • Dra elkabel
 • Sätta upp tält (vid gynnsam väderlek)
På tävlingsdagen den 30/8 är det önskvärt om alla som har möjlighet kan vara på plats klockan 8.00 för att få alla bitar på plats, såsom ljudanläggning och kiosk.

Ingen träning 30/8

Eftersom vi anordnar tävling på vår bana lördagen den 30/8 har vi ingen träning den dagen. Nästa träning hålls preliminärt lördagen den 6/9 klockan 10.30. Mer information om det kommer senare.

tisdag 19 augusti 2014

Anmälan till träning 23/8

Eftersom Svensk whippetsprint tvingades ställa in sin aktivitet som skulle ha hållits på vår bana på lördag, håller vi vanlig träning då i stället.

Träning kommer alltså att hållas lördagen den 23/8 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 22/8.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla sig på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).
Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

söndag 17 augusti 2014

Anmälan till träning 19/8

Träning kommer att hållas tisdagen den 19/8 kl 18.00. Sista anmälningsdag till träningen är måndagen den 18/8.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).
Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

tisdag 12 augusti 2014

Ingen träning 16/8, 23/8 eller 30/8

De tre kommande lördagarna kan vi tyvärr inte hålla träning. Den 16/8 är det tävling i Halmstad och vi saknar därmed funktionärer. Den 23/8 har vi lånat ut banan till Svensk whippetsprint och den 30/8 har vi vår egen tävling.

Eventuellt kommer vi i stället att anordna kvällsträning någon eller några gånger under de kommande veckorna. Mer information om detta kommer framöver.

måndag 4 augusti 2014

Anmälan till träning 9/8

Träning kommer att hållas lördagen den 9/8 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 8/8.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).
Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

torsdag 31 juli 2014

Ingen träning 2/8

Tyvärr har vi ingen möjlighet att hålla någon träning nu på lördag den 2 augusti, på grund av brist på trasförare, orsakad av SM-tävlingar i Karlstad samt semestrar. Preliminärt hålls nästa träning lördagen den 9 augusti 10.30. Mer information kommer framöver.

måndag 21 juli 2014

Anmälan till träning 26/7

Träning kommer att hållas lördagen den 26/7 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 25/7.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).
Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 14 juli 2014

Anmälan till träning 19/7

Träning kommer att hållas lördagen den 19/7 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 18/7.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).
Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 7 juli 2014

Anmälan till träning 12/7

Träning kommer att hållas lördagen den 12/7 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 11/7.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).
Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

tisdag 1 juli 2014

Ingen träning 5/7

Tyvärr har vi ingen möjlighet att hålla träning nu på lördag den 5/7 på grund av att de flesta funktionärerna är på tävling i Norrköping den dagen. Nästa träning hålls preliminärt lördagen den 12/7, mer information om det kommer längre fram.

måndag 23 juni 2014

Anmälan till träning 28/6

Träning kommer att hållas lördagen den 28/6 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 27/6.

Det blir ingen extra burträning den här gången utan träningen startar alltså i ordinarie tid 10.30. De som vill ha särskild burträning kan få det under träningens gång.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 16 juni 2014

Anmälan till träning 21/6

Träning kommer att hållas midsommardagen lördagen den 21/6 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 20/6.

Det blir ingen extra burträning den här gången utan träningen startar alltså i ordinarie tid 10.30. De som vill ha särskild burträning kan få det under träningens gång.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 9 juni 2014

Kallelse till slutfix inför tävlingen

På fredag den 13 juni samlas alla som har möjlighet för att iordningställa det sista inför tävlingen på lördag. Bommen och förrådet öppnas senast klockan 17 varpå arbetet kan starta.

Exempel på arbetsuppgifter:
 • Sätta upp banavgränsningen (pinnarna och linan)
 • Vända sanden
 • Sätta upp skydd bakom gropen
 • Trimma/röja eventuellt kvarvarande gräs/sly
 • Dra elkabel
 • Sätta upp tält (vid gynnsam väderlek)
På tävlingsdagen den 14 juni är det önskvärt om alla som har möjlighet kan vara på plats klockan 8.00 för att få alla bitar på plats, såsom ljudanläggning och kiosk.

Ingen träning 14/6

Eftersom det är tävling på banan lördagen den 14 juni har vi ingen träning den dagen. Nästa träning hålls troligen på midsommardagen den 21 juni klockan 10.30. Mer information om det kommer senare.

måndag 2 juni 2014

Anmälan till träning och fix 7/6

Träning kommer att hållas lördagen den 7/6 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 6/6.

Vi samlas i vanlig tid klockan 10.30 men innan hundarna får börja springa är det några saker vi måste fixa inför tävlingen den 14/6:
 • Buren ska iordningställas. Bland annat måste blå bur lagas bl a med avseende på den löst hängande listen i bakkant, kardborrebanden för täckskynkena ses över och hela buren göras ren.
 • Kvarvarande gräs och sly ska klippas och trimmas.
 • Tidtagningsutrustningen ska monteras och provköras. Detta betyder att alla som kommer har möjlighet att få tider på sina hundar.
Anmäl om ni kommer på lördagens träning genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 26 maj 2014

Anmälan till träning 31/5

Träning kommer att hållas lördagen den 31/5 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 30/5.

Det blir ingen extra burträning den här gången utan träningen startar alltså i ordinarie tid 10.30. Däremot hålls extra burträning och banfix torsdagen 29/5 klockan 10.30 (se separat inlägg).

Anmäl om ni kommer på lördagens träning genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

Anmälan till extra burträning och banfix 29/5

På torsdag 29/5 (röd dag) kommer Gudrun att hålla extra burträning klockan 10.30 för dem som är intresserade.

Samtidigt samlas alla som vill för att snygga upp lite på området. Bland annat behöver gräset klippas om efter söndagens repa, gräsklipp behöver tas om hand och sanden i gropen luckras upp.

Efter att arbetet på området är avslutat finns möjlighet att grilla (medtag egen mat) och om någon hund vill springa på banan kan vi plocka fram trasmaskinen.

I övrigt hänvisas till nästa ordinarie träningstillfälle lördagen 31/5 klockan 10.30 (se separat inlägg). 

Anmäl om ni kommer på torsdagens träning/fixardag genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Senaste dag för anmälan är onsdagen 28/5.

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 19 maj 2014

Anmälan till burträning 24/5

Eftersom nästan alla funktionärer kommer att delta i tävlingen i Västerås lördagen den 24/5 är ordinarie träning inställd den dagen.

Särskild burträning kommer dock att hållas kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 23/5. Ingen trasmaskin kommer att tas fram, så inga lopp längs banan kommer att köras utan all träning sker vid själva buren.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 12 maj 2014

Anmälan till träning 17/5

Träning kommer att hållas lördagen den 17/5 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 16/5.

Det blir ingen extra burträning den här gången utan träningen startar alltså i ordinarie tid 10.30.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 5 maj 2014

Anmälan till träning 10/5

Träning kommer att hållas lördagen den 10/5 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 9/5.

Observera att extra burträning kommer att hållas redan klockan 10.00 för er som så önskar. Ordinarie träning startar därefter 10.30.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 28 april 2014

Anmälan till träning 3/5

Träning kommer att hållas lördagen den 3/5 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 2/5.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 21 april 2014

Anmälan till träning 26/4

Träning kommer att hållas lördagen den 26/4 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 25/4.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Även ni som ska på munkorgstillverkningen som startar kl 10.00 ombeds anmäla er till träningen om ni önskar delta i den, så att tränaren har möjlighet att förbereda sammansättning av lopp i förväg.

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

onsdag 16 april 2014

Anmälan till preliminär träning 19/4

Uppdatering fredag: Både Stefan och Christian har besiktigat banan i dag fredag och anser att den är tillräckligt torr för att springa säkert på för hundarna. Därför kommer träningen i morgon lördag 10.30 att genomföras. Anmäl er på vanligt sätt om ni vill komma.

Om banan har torkat upp kommer träning att hållas lördagen den 19/4 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 18/4.

Vi kommer att besiktiga banan under fredagen och lägga upp besked senast på fredag kväll huruvida träningen blir av, så kolla här på webbsidan innan ni åker.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

tisdag 11 mars 2014

Fixardag på banan 12/4

Lördagen den 12:e april klockan 10.30 samlas vi och fixar i ordning banan inför säsongen. De som kommer och hjälper till belönas i vanlig ordning med två gratis träningstillfällen att utnyttja under året. Sektionen kommer även att bjuda på grillkorv med tillbehör och dricka.

Det som ska göras är bland annat följande:
 • Göra i ordning toaletterna.
 • Städa ur blå containern.
 • Inspektera och eventuellt laga stängslet runt området.
 • Ställa i ordning startburen.
 • Vända sanden i gropen.
 • Plocka pinnar och dylikt/kratta banan.
Det finns även en del att diskutera, t ex tävlingen som vi ska hålla den 14 juni.

Om banan är tillräckligt torr och vi har tid över kommer det även finnas möjlighet till träningslopp för dem som vill. Då kan vi också hålla utbildning i exempelvis burhantering och traskörning om intresse finns.

Svara om ni kan komma i kommentarsfältet, så att vi kan planera inköp av korv mm.

(Om vädret och banan sedan håller i sig borde vi kunna komma igång med vanliga träningar 19:e och 26:e april om vi bestämmer oss för lördagar.)