Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

torsdag 20 november 2014

Förslag på dagordning för årsmötet 23/11

Förslag på dagordning för årsmöte Södertälje Whippetrace 2014-11-23

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Dagordningen
 6. Genomgång av medlemsförteckningen
 7. Ekonomisk rapport/information
  1. Ekonomisk rapport
  2. Medlemsavgift
  3. Träningsavgift
 8. Val av styrelse och arbetsgrupp för 2015
  1. Ordförande
  2. Sekreterare
  3. Kassör
  4. Kontaktperson
  5. Tävlingsanmälare
  6. Ledamöter i HS
  7. Ansvarsfördelning vid tävlingar
 9. Tävlingsdagar 2015
 10. Motioner/skrivelser till HS
 11. Träningar
 12. Trasförare
 13. Områdesansvarig
 14. Burskötare
 15. Övriga frågor
 16. Nästa möte
 17. Mötets avslutande