Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

tisdag 10 november 2015

Förslag på dagordning för årsmötet 15/11

Förslag på dagordning för årsmöte Södertälje Whippet Race 2015-11-15. Meddela ordförande om ni vill ha med något mer.


 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justerare
 5. Dagordningen
 6. Föregående protokoll
 7. Genomgång av medlemsförteckningen
 8. Ekonomisk rapport/information
  1. Ekonomisk rapport
  2. Medlemsavgift
  3. Träningsavgift
  4. Nytt arrendeavtal
 9. Val av styrelse och arbetsgrupp för 2016
  1. Ordförande
  2. Sekreterare
  3. Kassör
  4. Kontaktperson
  5. Tävlingsanmälare
  6. Ledamöter i HS
  7. Ansvarsfördelning vid tävlingar
 10. Tävlingsdagar 2016
 11. Rapport från HS-möte 12/11
 12. Motioner/skrivelser till HS
 13. Träningar
 14. Tränare
 15. Områdesansvarig
 16. Överlämning av vandringspris för klubbmästare
 17. Medlemsförslag gällande italiensk vinthund
 18. Övriga frågor
 19. Nästa möte
 20. Mötets avslutande

fredag 16 oktober 2015

Kallelse till årsmöte 15/11 kl 11.00

Den 15 november klockan 11.00 håller vi årsmöte. Plats för mötet är Rosenhöjdsvägen 24 i Södertälje. Meddela om ni kommer genom att kommentera det här inlägget eller motsvarande inlägg på Facebook, så vi vet hur mycket fika som ska ordnas. Kan ni inte kommentera kan ni kontakta Gudrun på annat sätt i stället.

Välkomna!

måndag 28 september 2015

Kallelse till höstfixdag den 18/10

Söndagen den 18 oktober klockan 10.00 samlas alla som kan och ställer i ordning banan, området och utrustningen inför vinterdvalan.

Träningssäsongen 2015 slut

Eftersom banan nu har blivit väldigt blöt och våra funktionärer har andra åtaganden framöver, har årets träningssäsong avslutats. Det blir alltså inga fler träningstillfällen i år. Träningarna drar igång igen våren 2016. Normalt sett brukar träningarna komma igång i mitten av april, lite beroende på när det har blivit tillräckligt torrt på banan.

måndag 21 september 2015

Anmälan till träning 27/9

Träning kommer att hållas söndagen den 27/9 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 26/9.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).
Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 14 september 2015

Välkomna till klubbmästerskap 2015 den 19 september

Lördagen den 19 september arrangerar Södertälje Whippet Race årets klubbmästerskap. Samtliga medlemmars hundar av rasen whippet som uppfyller punkterna 2.3 och 2.9 i Tävlingsregler för whippet race, utgåva 10 är välkomna att delta. Man behöver alltså inte ha licens.

Regler för klubbmästerskapet, med bland annat klassindelning, finns under fliken KM på den här webbsidan.

I vanlig ordning är det ingen föranmälan. Vill man delta ska man inställa sig på banan på tävlingsdagen mellan klockan 9.30 och 10.00 och anmäla sin(a) hund(ar) samt erlägga startavgiften som är 40kr per hund. Samtidigt ställer vi med gemensamma krafter i ordning banan. Förutom det som görs vid träning, rör det sig i första hand om att sätta upp tidtagningsutrustningen.

Välkomna!

Ingen träning 20/9

Söndagsträningen är inställd den 20 september eftersom vi har klubbmästerskap dagen före och funktionärerna behöver få ledigt. Nästa träning kommer preliminärt att hållas söndagen den 27 september klockan 10.00.

måndag 7 september 2015

Anmälan till träning 13/9

Träning kommer att hållas söndagen den 13/9 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 12/8.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).
Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 31 augusti 2015

Ingen träning 6/9

Söndagsträningen är inställd den 6 september eftersom funktionärskåren kommer att vara på tävling i Norrköping den dagen. Nästa träning kommer preliminärt att hållas söndagen den 13 september klockan 10.00.

måndag 24 augusti 2015

Fixardag inför tävling

På fredag den 28/8 samlas alla som har möjlighet för att iordningställa det sista inför tävlingen på lördag. Bommen och förrådet öppnas senast klockan 15 varpå arbetet kan starta.

Exempel på arbetsuppgifter:
 • Sätta upp banavgränsningen (pinnarna och linan)
 • Flytta och vända sanden (sanden har med tiden förskjutits och behöver flyttas tillbaka)
 • Sätta upp skydd bakom gropen
 • Trimma/röja eventuellt kvarvarande gräs/sly
 • Se över hur elkabel ska korsa ridvägen
 • Förbereda tidtagningsutrustningen
 • Sätta upp blå skynket vid starten
 • Blada kataloger
 • Göra i ordning toaletterna
På tävlingsdagen den 29/8 är det önskvärt om alla som har möjlighet kan vara på plats klockan 8.00 för att få alla bitar på plats, såsom elkabel, ljudanläggning, tält och kiosk.

Ingen träning 30/8

Söndagsträningen är inställd den 30 augusti eftersom vi arrangerar tävling dagen före och funktionärerna måste vila.

tisdag 11 augusti 2015

Anmälan till träning 23/8

Träning kommer att hållas söndagen den 23/8 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 22/8.

Vi kommer också att ta tillfället i akt och prata ihop oss kring tävlingen som vi ska arrangera den 29:e, så det är bra om så många som möjligt kan komma den här gången.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 3 augusti 2015

Anmälan till träning 9/8

Träning kommer att hållas söndagen den 9/8 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 8/8.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 27 juli 2015

Ingen träning 2/8

Det blir ingen träning den 2 augusti pga SM-tävlingar i Halmstad. Nästa träning hålls preliminärt söndagen den 9 augusti. Mer information kommer senare.

söndag 26 juli 2015

Extra träning 27/7 kl 17

Vi kör en extrainsatt kvällsträning måndag 27/7 kl 17.00 och framåt om vädret och banan tillåter. Besked om huruvida träningen blir av lämnas som kommentar på detta meddelande senast kl 15.
 
Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 20 juli 2015

Anmälan till träning 26/7

OBS, träningen inställd pga regn!

Träning kommer att hållas söndagen den 26/7 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 25/7.

För att fira att det är säsongsavslutning inför sommaruppehållet, som kommer att vara en hel söndag (alltså ingen träning den 2/8) bjuder ordförande på varmkorv med tillbehör i samband med träningen. Medtag egen dryck eller köp på plats i klubbkiosken.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 13 juli 2015

Anmälan till träning 19/7

Träning kommer att hållas söndagen den 19/7 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 18/7.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 6 juli 2015

Anmälan till träning 12/7

Träning kommer att hållas söndagen den 12/7 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 11/7.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 29 juni 2015

Anmälan till träning 5/7

Träning kommer att hållas söndagen den 5/7 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 4/7.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 22 juni 2015

Anmälan till träning 28/6

Träning kommer att hållas söndagen den 28/6 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 27/6.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 15 juni 2015

Anmälan till träning 21/6

Träning kommer att hållas söndagen den 21/6 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 20/6.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

fredag 12 juni 2015

Ingen träning 14/6

Eftersom vi arrangerar tävling på vår bana på lördag, ställer vi in söndagens träning då både funktionärer och hundar behöver vila. Nästa träning hålls preliminärt söndagen den 21/6 kl 10.00.

måndag 8 juni 2015

Fixardag inför tävling

På torsdag den 11/6 samlas alla som har möjlighet för att iordningställa det sista inför tävlingen på lördag. Bommen och förrådet öppnas senast klockan 15 varpå arbetet kan starta.

Exempel på arbetsuppgifter:
 • Sätta upp banavgränsningen (pinnarna och linan)
 • Vända sanden
 • Sätta upp skydd bakom gropen
 • Trimma/röja eventuellt kvarvarande gräs/sly
 • Dra elkabel
 • Förbereda tidtagningsutrustningen
 • Sätta upp blå skynket vid starten
 • Blada kataloger
På tävlingsdagen den 13/6 är det önskvärt om alla som har möjlighet kan vara på plats klockan 8.00 för att få alla bitar på plats, såsom ljudanläggning, tält och kiosk.

måndag 1 juni 2015

Anmälan till kvällsträning 4/6

Kvällsträning kommer att hållas torsdagen den 4/6 kl 18.00. Sista anmälningsdag till träningen är onsdagen den 3/6.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

Ordinarie träning den 7/6 utgår pga tävling i Norrköping samma dag.

Torsdagen den 11/6 kommer vi att samlas för att ställa i ordning banan och området inför vår egen tävling den 13:e. Området kommer att vara bemannat stora delar av dagen, så det går bra att hjälpa till när som helst. Mer information om vad som behöver göras kommer längre fram.

måndag 25 maj 2015

Anmälan till träning och tävlingssnack 31/5

Träning kommer att hållas söndagen den 31/5 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 30/5.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

I samband med denna träning kommer vi att diskutera den tävling som vi ska arrangera den 13 juni. Därför är det önskvärt att så många som möjligt är närvarande, även om man har varit i Västerås och tävlat dagen före.

måndag 18 maj 2015

Anmälan till träning 24/5

Träning kommer att hållas söndagen den 24/5 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 23/5.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 11 maj 2015

Anmälan till träning 17/5

Träning kommer att hållas söndagen den 17/5 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 16/5.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 4 maj 2015

Anmälan till träning 9/5

På grund av brist på tränare på söndag har vi beslutat att hålla veckans träning på lördag i stället. Tiden är dock densamma som beslutades på vårmötet.

Träning kommer alltså att hållas lördagen den 9/5 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 8/5.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

söndag 3 maj 2015

Ny information gällande utställningen i Norrköping den 6 juni

Ännu en gång ny information kring utställningen: "Nu har Whippetklubben ändrat datum till:  Sista anmälnings och betaldag för utställningen i Norrköping den 6 Juni är 15 Maj .Avgift enl ordinarie PM."

Det är förlängd anmälningtid till måndagen den 11 maj och kostnad är ordinarie pris som var till 1/5.
Medlemskap antingen i någon whippetracesektion eller i Svenskla Whippetklubben.
Se anmälan på Whippetrace Norrköpings hemsida eller Svenska whippetklubben hemsida

måndag 27 april 2015

Anmälan till träning 2/5

På grund av brist på trasförare på söndag har vi beslutat att hålla veckans träning på lördag i stället. Tiden är dock densamma som beslutades på vårmötet.

Träning kommer alltså att hållas lördagen den 2/5 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 1/5.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

tisdag 21 april 2015

Anmälan till slutfix och årets första träning 26/4

Nu är det dags att komma igång med träningarna för säsongen och vi startar nu på söndag den 26 april. Men... det är fortfarande några saker kvar att göra innan det går att träna och det ordnar vi samma dag med gemensamma krafter innan hundarna får springa.

Vi samlas klockan 9.30 och räfsar och krattar banan och vänder sanden i gropen (om inte det redan är gjort). Vi ser även över blå containern och städar ur den. När detta är gjort kan vi sätta igång med själva träningen.

Notera: Ovan nämnda arbete som ska utföras ger inte rätt till någon gratisträning utan får anses som normal förberedelse inför träning.

Anmäl er till denna dags aktivitet antingen med kommentar här eller på motsvarande inlägg på Facebook.

Information gällande utställningen i Norrköping som samarrangeras med SW

Vi har blivit ombedda att sprida följande information gällande utställningen i Norrköping som samarrangeras med SW den 6 juni:

För Anmälan till Hundutställningen i Norrköping den 6 Juni krävs att du är medlem i Någon Whipperrace sektion eller i Svenska Whippetklubben.
VÄLKOMNA ATT ANMÄLA
Se info om anmälan på Whippetrace Norrköpings Hemsida eller i senaste numret av tidningen Whippetbladet.
Norrköpingssektionen

onsdag 8 april 2015

Städdag och tränarutbildning 12/4

Söndagen den 12 april har vi två aktiviteter på banan. Dels genomför vi den reservstäddag som det beslutades om på vårmötet och dels håller Gudrun utbildning för dem som vill bli tränare. Nedan följer detaljer för båda evenemangen. Anmäl er till respektive evenemang med kommentar här eller på motsvarande inlägg på Facebook.

Städdag

Klockan 12.00 samlas alla som har möjlighet och hjälps åt med följande uppgifter som har identifierats av expertisen:
 • Skura och städa blå containern
 • Skura toaletterna
 • Plocka bort allt ris och kasta (t ex utanför staketet upp mot skogen)
 • Räfsa bort ekollon från banan
 • Olja in tornet och de stora borden (olja och penlsar behöver köpas in)
 • Måla målstolparna med vit färg (färg och penslar behöver köpas in)
 • Frakta bort skräp som ligger vid bommen, t ex till Tvetatippen om någon har passerkort dit
I vanlig ordning belönas alla som kommer och hjälper till med två gratis träningstillfällen att utnyttja under året.

Tränarutbildning

Klockan 9.00 håller Gudrun en teorigenomgång för alla som är intresserade av att bli tränare. Genomgången planeras att hållas i sekretariatet på vår bana. Eventuella ändringar gällande lokal meddelas till dem som har anmält sig direkt av Gudrun.

Anmälan

Som tidigare har nämnts, anmäl er till det/de evenemang ni vill delta i med kommentar här eller på motsvarande inlägg på Facebook.

fredag 20 mars 2015

Vårstädning/fixardag 29/3

OBS Städdagen den 29 mars är inställd på grund av bristande intresse och blött banområde. Ny städdag är planerad till den 12 april. Mer information kommer vid ett senare tillfälle.

Söndagen den 29:e mars klockan 10.00 samlas vi och fixar i ordning banan inför säsongen. De som kommer och hjälper till belönas i vanlig ordning med två gratis träningstillfällen att utnyttja under året. Sektionen kommer även att bjuda på grillkorv med tillbehör och dricka.

Det som ska göras är bland annat följande:
 • Göra i ordning toaletterna.
 • Städa ur blå containern.
 • Inspektera och eventuellt laga stängslet runt området.
 • Ställa i ordning startburen.
 • Vända sanden i gropen.
 • Plocka ekollon, pinnar och dylikt/kratta banan.
 • Laga bommen.
 • Se över och ev laga trappan till tornet.
Det finns även en del att diskutera, t ex tävlingen som vi ska hålla den 13 juni.

Om banan är tillräckligt torr och vi har tid över kommer det även finnas möjlighet till träningslopp för dem som vill.

Svara om ni kan komma i kommentarsfältet, så att vi kan planera inköp av korv mm.

tisdag 24 februari 2015

Kallelse till vårmöte 8/3 samt förslag på dagordning

Som beslutades på årsmötet kommer vi att hålla ett vårmöte den 8 mars klockan 11.00 på Rosenhöjdsvägen 24 i Södertälje och samtliga medlemmar i sektionen är välkomna att delta.

Vänligen anmäl om ni kommer, så att vi vet hur mycket fika som ska inhandlas. Anmäl planerad närvaro senast fredagen den 6 mars, antingen med kommentar här eller på motsvarande inlägg på Facebook.

Nedan följer ett förslag på dagordning för mötet. Utöver detta kommer det finnas möjlighet att betala årets medlemsavgift på plats. Medtag i så fall kontanter.

Förslag på dagordning för vårmöte Södertälje Whippet Race 2015-03-08

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Dagordningen
 6. Föregående protokoll
 7. Vårstädning
  Val av datum, särskilda aktiviteter utöver vad som nämnts på årsmötet?
 8. Tränarrollen
  Nilla avgår som huvudtränare, hur löser vi detta?
 9. Kunskapsöverföring sekretariatsverksamhet “inför tävling”
  Nilla som skulle leda denna verksamhet slutar, hur säkerställer vi att det fungerar inför junitävlingen?
 10. Träningsdagar 2015
  Val av träningsdagar och klockslag för säsongen, alltfler tävlingsekipage ger krock på lördagar
 11. Utbildningsdag
Vi behöver utbilda fler funktionärer, primärt trasförare och burskötare, val av datum för utbildningsdag(ar)
 1. Gräsklippning
  Hur fördelar vi gräsklippningsjobbet? Klippschema?
 2. Tävlingsform på våra tävlingar
  Det har diskuterats om vi ska arrangera årets ena tävling könsdelat (utan semifinaler?), beslut krävs
 3. Funktionärer till junitävlingen
  Vilka kan inte ställa upp som funktionärer på tävlingen den 13 juni?
 4. Klubbmästerskap 2015
  Val av datum
 5. Rapport från HS-möten / tankar inför årsmötet i Ödeshög
 6. Övriga frågor
  1. Överlämning av vandringspris till 2014 års klubbmästare och -mästarinna?
  2. Uppmärksammande av placerade hundar på årsbästalistorna
  3. Prisutdelning gissningstävling
 7. Nästa möte
 8. Mötets avslutande