Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

tisdag 24 februari 2015

Kallelse till vårmöte 8/3 samt förslag på dagordning

Som beslutades på årsmötet kommer vi att hålla ett vårmöte den 8 mars klockan 11.00 på Rosenhöjdsvägen 24 i Södertälje och samtliga medlemmar i sektionen är välkomna att delta.

Vänligen anmäl om ni kommer, så att vi vet hur mycket fika som ska inhandlas. Anmäl planerad närvaro senast fredagen den 6 mars, antingen med kommentar här eller på motsvarande inlägg på Facebook.

Nedan följer ett förslag på dagordning för mötet. Utöver detta kommer det finnas möjlighet att betala årets medlemsavgift på plats. Medtag i så fall kontanter.

Förslag på dagordning för vårmöte Södertälje Whippet Race 2015-03-08

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Dagordningen
 6. Föregående protokoll
 7. Vårstädning
  Val av datum, särskilda aktiviteter utöver vad som nämnts på årsmötet?
 8. Tränarrollen
  Nilla avgår som huvudtränare, hur löser vi detta?
 9. Kunskapsöverföring sekretariatsverksamhet “inför tävling”
  Nilla som skulle leda denna verksamhet slutar, hur säkerställer vi att det fungerar inför junitävlingen?
 10. Träningsdagar 2015
  Val av träningsdagar och klockslag för säsongen, alltfler tävlingsekipage ger krock på lördagar
 11. Utbildningsdag
Vi behöver utbilda fler funktionärer, primärt trasförare och burskötare, val av datum för utbildningsdag(ar)
 1. Gräsklippning
  Hur fördelar vi gräsklippningsjobbet? Klippschema?
 2. Tävlingsform på våra tävlingar
  Det har diskuterats om vi ska arrangera årets ena tävling könsdelat (utan semifinaler?), beslut krävs
 3. Funktionärer till junitävlingen
  Vilka kan inte ställa upp som funktionärer på tävlingen den 13 juni?
 4. Klubbmästerskap 2015
  Val av datum
 5. Rapport från HS-möten / tankar inför årsmötet i Ödeshög
 6. Övriga frågor
  1. Överlämning av vandringspris till 2014 års klubbmästare och -mästarinna?
  2. Uppmärksammande av placerade hundar på årsbästalistorna
  3. Prisutdelning gissningstävling
 7. Nästa möte
 8. Mötets avslutande