Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

måndag 27 april 2015

Anmälan till träning 2/5

På grund av brist på trasförare på söndag har vi beslutat att hålla veckans träning på lördag i stället. Tiden är dock densamma som beslutades på vårmötet.

Träning kommer alltså att hållas lördagen den 2/5 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 1/5.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

tisdag 21 april 2015

Anmälan till slutfix och årets första träning 26/4

Nu är det dags att komma igång med träningarna för säsongen och vi startar nu på söndag den 26 april. Men... det är fortfarande några saker kvar att göra innan det går att träna och det ordnar vi samma dag med gemensamma krafter innan hundarna får springa.

Vi samlas klockan 9.30 och räfsar och krattar banan och vänder sanden i gropen (om inte det redan är gjort). Vi ser även över blå containern och städar ur den. När detta är gjort kan vi sätta igång med själva träningen.

Notera: Ovan nämnda arbete som ska utföras ger inte rätt till någon gratisträning utan får anses som normal förberedelse inför träning.

Anmäl er till denna dags aktivitet antingen med kommentar här eller på motsvarande inlägg på Facebook.

Information gällande utställningen i Norrköping som samarrangeras med SW

Vi har blivit ombedda att sprida följande information gällande utställningen i Norrköping som samarrangeras med SW den 6 juni:

För Anmälan till Hundutställningen i Norrköping den 6 Juni krävs att du är medlem i Någon Whipperrace sektion eller i Svenska Whippetklubben.
VÄLKOMNA ATT ANMÄLA
Se info om anmälan på Whippetrace Norrköpings Hemsida eller i senaste numret av tidningen Whippetbladet.
Norrköpingssektionen

onsdag 8 april 2015

Städdag och tränarutbildning 12/4

Söndagen den 12 april har vi två aktiviteter på banan. Dels genomför vi den reservstäddag som det beslutades om på vårmötet och dels håller Gudrun utbildning för dem som vill bli tränare. Nedan följer detaljer för båda evenemangen. Anmäl er till respektive evenemang med kommentar här eller på motsvarande inlägg på Facebook.

Städdag

Klockan 12.00 samlas alla som har möjlighet och hjälps åt med följande uppgifter som har identifierats av expertisen:
  • Skura och städa blå containern
  • Skura toaletterna
  • Plocka bort allt ris och kasta (t ex utanför staketet upp mot skogen)
  • Räfsa bort ekollon från banan
  • Olja in tornet och de stora borden (olja och penlsar behöver köpas in)
  • Måla målstolparna med vit färg (färg och penslar behöver köpas in)
  • Frakta bort skräp som ligger vid bommen, t ex till Tvetatippen om någon har passerkort dit
I vanlig ordning belönas alla som kommer och hjälper till med två gratis träningstillfällen att utnyttja under året.

Tränarutbildning

Klockan 9.00 håller Gudrun en teorigenomgång för alla som är intresserade av att bli tränare. Genomgången planeras att hållas i sekretariatet på vår bana. Eventuella ändringar gällande lokal meddelas till dem som har anmält sig direkt av Gudrun.

Anmälan

Som tidigare har nämnts, anmäl er till det/de evenemang ni vill delta i med kommentar här eller på motsvarande inlägg på Facebook.