Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

onsdag 8 april 2015

Städdag och tränarutbildning 12/4

Söndagen den 12 april har vi två aktiviteter på banan. Dels genomför vi den reservstäddag som det beslutades om på vårmötet och dels håller Gudrun utbildning för dem som vill bli tränare. Nedan följer detaljer för båda evenemangen. Anmäl er till respektive evenemang med kommentar här eller på motsvarande inlägg på Facebook.

Städdag

Klockan 12.00 samlas alla som har möjlighet och hjälps åt med följande uppgifter som har identifierats av expertisen:
  • Skura och städa blå containern
  • Skura toaletterna
  • Plocka bort allt ris och kasta (t ex utanför staketet upp mot skogen)
  • Räfsa bort ekollon från banan
  • Olja in tornet och de stora borden (olja och penlsar behöver köpas in)
  • Måla målstolparna med vit färg (färg och penslar behöver köpas in)
  • Frakta bort skräp som ligger vid bommen, t ex till Tvetatippen om någon har passerkort dit
I vanlig ordning belönas alla som kommer och hjälper till med två gratis träningstillfällen att utnyttja under året.

Tränarutbildning

Klockan 9.00 håller Gudrun en teorigenomgång för alla som är intresserade av att bli tränare. Genomgången planeras att hållas i sekretariatet på vår bana. Eventuella ändringar gällande lokal meddelas till dem som har anmält sig direkt av Gudrun.

Anmälan

Som tidigare har nämnts, anmäl er till det/de evenemang ni vill delta i med kommentar här eller på motsvarande inlägg på Facebook.

1 kommentar: