Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

måndag 31 augusti 2015

Ingen träning 6/9

Söndagsträningen är inställd den 6 september eftersom funktionärskåren kommer att vara på tävling i Norrköping den dagen. Nästa träning kommer preliminärt att hållas söndagen den 13 september klockan 10.00.

måndag 24 augusti 2015

Fixardag inför tävling

På fredag den 28/8 samlas alla som har möjlighet för att iordningställa det sista inför tävlingen på lördag. Bommen och förrådet öppnas senast klockan 15 varpå arbetet kan starta.

Exempel på arbetsuppgifter:
  • Sätta upp banavgränsningen (pinnarna och linan)
  • Flytta och vända sanden (sanden har med tiden förskjutits och behöver flyttas tillbaka)
  • Sätta upp skydd bakom gropen
  • Trimma/röja eventuellt kvarvarande gräs/sly
  • Se över hur elkabel ska korsa ridvägen
  • Förbereda tidtagningsutrustningen
  • Sätta upp blå skynket vid starten
  • Blada kataloger
  • Göra i ordning toaletterna
På tävlingsdagen den 29/8 är det önskvärt om alla som har möjlighet kan vara på plats klockan 8.00 för att få alla bitar på plats, såsom elkabel, ljudanläggning, tält och kiosk.

Ingen träning 30/8

Söndagsträningen är inställd den 30 augusti eftersom vi arrangerar tävling dagen före och funktionärerna måste vila.

tisdag 11 augusti 2015

Anmälan till träning 23/8

Träning kommer att hållas söndagen den 23/8 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 22/8.

Vi kommer också att ta tillfället i akt och prata ihop oss kring tävlingen som vi ska arrangera den 29:e, så det är bra om så många som möjligt kan komma den här gången.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 3 augusti 2015

Anmälan till träning 9/8

Träning kommer att hållas söndagen den 9/8 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 8/8.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet! Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).

Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!