Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

tisdag 10 november 2015

Förslag på dagordning för årsmötet 15/11

Förslag på dagordning för årsmöte Södertälje Whippet Race 2015-11-15. Meddela ordförande om ni vill ha med något mer.


 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justerare
 5. Dagordningen
 6. Föregående protokoll
 7. Genomgång av medlemsförteckningen
 8. Ekonomisk rapport/information
  1. Ekonomisk rapport
  2. Medlemsavgift
  3. Träningsavgift
  4. Nytt arrendeavtal
 9. Val av styrelse och arbetsgrupp för 2016
  1. Ordförande
  2. Sekreterare
  3. Kassör
  4. Kontaktperson
  5. Tävlingsanmälare
  6. Ledamöter i HS
  7. Ansvarsfördelning vid tävlingar
 10. Tävlingsdagar 2016
 11. Rapport från HS-möte 12/11
 12. Motioner/skrivelser till HS
 13. Träningar
 14. Tränare
 15. Områdesansvarig
 16. Överlämning av vandringspris för klubbmästare
 17. Medlemsförslag gällande italiensk vinthund
 18. Övriga frågor
 19. Nästa möte
 20. Mötets avslutande