Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

fredag 18 november 2016

Förslag till dagordning årsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justerare för protokollet
 5. Dagordningen
 6. Föregående protokoll
 7. Medlemsförteckningen
 8. Ekonomisk rapport / information
  1.  Ekonomisk rapport
  2. Medlemsavgift
  3. Träningsavgift
 9. Val av styrelse och arbetsgrupp för 2017
  1. Val av ordförande
  2. Val av sekreterare
  3. Val av kassör
  4. Val av kontaktperson
  5. Val av tävlingsanmälare
  6. Val av ledamöter i HS, ordinarie och reserv
  7. Val av områdesansvarig
  8. Ansvarsfördelning vid tävlingar
  9. Övrigt
 10. Tävlingsdagar 2017
 11. Motioner / skrivelser till HS
 12. Rapport från HS-möte 17 november
 13. Träningar
 14. Tränare
 15. Utrustning
 16. Överlämning av vandringspris för klubbmästare
 17. Övriga frågor
  1. Poängräkning
  2. Styrelsearbete
 18. Nästa möte
 19. Mötets avslutande

söndag 16 oktober 2016

Kallelse till årsmöte 19/11 kl 11.00

Den 19 november klockan 11.00 håller vi årsmöte. Plats för mötet är Rosenhöjdsvägen 25 i Södertälje. Meddela om ni kommer genom att kommentera det här inlägget eller motsvarande inlägg på Facebook, så vi vet hur mycket fika som ska ordnas.

Välkomna!

Höststädning 22/10

Lördagen den 22 oktober klockan 10.00 samlas vi och gör i ordning banan och området inför vintervilan. Arbetsuppgifter utdelas på plats.

onsdag 12 oktober 2016

Träningssäsongen 2016 slut

Träningssäsongen har lidit mot sitt slut och vi välkomnar alla nya och gamla hundar till träning återigen i vår. Nu återstår att göra i ordning banan och området inför vintervilan. Mer information om det kommer i ett separat inlägg.

måndag 19 september 2016

Anmälan till träning 24/9

Träning kommer att hållas lördagen den 24/9 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 23/9.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik). Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

torsdag 15 september 2016

Ingen träning 17/9

På grund av tränarbrist kan vi inte hålla någon träning på lördag 17/9. Nästa träning hålls preliminärt lördagen den 24/9 om funktionärer finns att tillgå.

söndag 11 september 2016

måndag 5 september 2016

Välkomna till klubbmästerskap den 11 september 2016

Söndagen den 11 september arrangerar Södertälje Whippet Race årets klubbmästerskap. Samtliga medlemmars hundar av raserna whippet och italiensk vinthund som uppfyller punkterna 2 och 9 i kapitel 2 i Tävlingsregler för whippet race, version 01 är välkomna att delta. Hunden behöver alltså inte ha licens men ägaren måste vara medlem i klubben. Medlemskap kan tecknas på plats.

Regler för klubbmästerskapet, med bland annat klassindelning, finns under fliken KM på den här webbsidan.

I vanlig ordning är det ingen föranmälan. Vill man delta ska man inställa sig på banan på tävlingsdagen mellan klockan 9.30 och 10.00 och anmäla sin(a) hund(ar) samt erlägga startavgiften som är 40kr per hund. Samtidigt ställer vi med gemensamma krafter i ordning banan. Förutom det som görs vid träning, rör det sig i första hand om att sätta upp tidtagningsutrustningen och märka ut startlinjer för klasserna med handsläpp.

Välkomna!

måndag 29 augusti 2016

Anmälan till träning 3/9

Träning kommer att hållas lördagen den 3/9 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 2/9.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik). Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

Ingen träning kommer att hållas den 10/9 eftersom klubben arrangerar klubbmästerskap dagen efter. Mer info om KM kommer senare.

onsdag 17 augusti 2016

Anmälan till träning 27/8

Träning kommer att hållas lördagen den 27/8 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 26/8.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik). Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

tisdag 26 juli 2016

Kallelse till extra medlemsmöte 13/8

Samtliga medlemmar i Södertälje Whippet Race kallas till extra medlemsmöte lördagen den 13 augusti.

Plats: partytältet som kommer att vara uppsatt på vårt område i Lina
Tid: den 13 augusti direkt efter sista tävlingsloppet för dagen

Dagordning kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.

Fixardagar inför SM 7/8, 11/8 och12/8

Vi kommer att ha tre fixardagar på vår bana för att ställa allting i ordning inför SM-tävlingen:

Söndagen den 7/8 kl 10.00: Vi gör så mycket vi hinner och efteråt avslutar vi med träning för dem som vill. Träningen är gratis för dem som har arbetat.

Torsdagen den 11/8 kl 10.00: Vi gör det vi inte hann den 7:e (förhoppningsvis ingenting).

Fredagen den 12/8 kl 13.00: En sista finputs då vi också sätter upp sådant som tidtagning och tält.

Anmälan till träning 3/8

OBS Träningen inställd pga bristande intresse.

Träning kommer att hållas onsdagen den 3/8 kl 13.00 OBS veckodag och tid! Sista anmälningsdag till träningen är tisdagen den 2/8.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik). Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

tisdag 19 juli 2016

Anmälan till träning 24/7

Träning kommer att hållas söndagen den 24/7 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 23/7.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik). Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

onsdag 13 juli 2016

Ingen träning 17/7

På grund av tävling i Kalmar på lördag och funktionärsbrist blir det ingen träning nu på söndag 17/7. Det är för närvarande osäkert när nästa träning kan hållas då funktionärer är bortresta, trafiksituationen i Södertälje är besvärlig och banan ska förberedas för SM. Mer info kommer...

måndag 4 juli 2016

Anmälan till träning 10/7

Träning kommer att hållas söndagen den 10/7 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 9/7.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik). Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

onsdag 29 juni 2016

Ingen träning 3/7

På grund av funktionärsbrist blir det ingen träning nu på söndag 3/7. Nästa träning hålls preliminärt den 10/7.

lördag 25 juni 2016

Träningen 26/6 inställd

På gund av den avstängda motorvägsbron i Södertälje med befarade köer som följd ställs träningen den 26/6 in.

onsdag 22 juni 2016

Anmälan till träning 26/6 OBS tiden

OBS träningen inställd!

Träning kommer att hållas söndagen den 26/6 kl 16.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 25/6.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik). Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 13 juni 2016

Anmälan till träning 20/6 OBS måndag

Träning kommer att hållas måndagen den 20/6 kl 17.00. Sista anmälningsdag till träningen är söndagen den 19/6.

Det går bra att komma senare än kl 17 men tala då gärna om när ni tror att ni kommer.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik). Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

lördag 11 juni 2016

SM 2016


Nu finns inbjudan till SM 2016 under fliken som heter just SM 2016. Där finns även information om hur man anmäler sig.

tisdag 7 juni 2016

Tävling 11/6

Södertälje Whippet Race hälsar såväl tävlande som publik välkomna till tävling med semifinaler nu på lördag den 11/6. Veterinärkontrollen startar kl 9.00 och första start beräknas till kl 10.00.


Ingen träning 12/6

Vi håller ingen träning den 12/6 eftersom vi arrangerar tävling dagen före och både funktionärer och hundar behöver vila efteråt. Nästa träning hålls preliminärt den 19/6.

måndag 30 maj 2016

Anmälan till träning 5/6

Träning kommer att hållas söndagen den 5/6 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 4/6.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 23 maj 2016

Anmälan till träning 29/5

Träning kommer att hållas söndagen den 29/5 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 28/5.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 16 maj 2016

Anmälan till träning 22/5

Träning kommer att hållas söndagen den 22/5 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 21/5.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 9 maj 2016

Anmälan till träning 15/5

Träning kommer att hållas söndagen den 15/5 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 14/5.

OBS Eftersom vi inte har någon tränare på plats vid detta tillfälle har vi tyvärr ingen möjlighet att ta emot nybörjare denna gång. Med nybörjare avses deltagare som aldrig varit med tidigare.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).
Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 2 maj 2016

Anmälan till träning och utbildning 8/5

Träning kommer att hållas söndagen den 8/5 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 7/5.

Vi kommer också att anordna utbildning för alla som vill lära sig att köra trasan samt gå igenom hur man manövrerar startburen.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).
Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 25 april 2016

Anmälan till träning 1/5

Träning kommer att hållas söndagen den 1/5 kl 10.00. Sista anmälningsdag till träningen är lördagen den 30/4.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik).
Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

Städdag 30/4

Lördagen den 30/4 gör vi ett ryck och avslutar all städverksamhet på området. Dagen delas in i ett förmiddags- och ett eftermiddagspass med gemensam lunch (grillning) däremellan. Självklart får man vara med på båda passen om man vill.

Schema:

10.00-13.00 Städning förmiddag
13.00-14.00 Lunch, var och en tar med egen mat, möjlighet att grilla kommer att finnas
14.00-? Städning eftermiddag


måndag 11 april 2016

Städspurt och träningsstart 30/4 respektive 1/5

Lördagen den 30 april kommer vi att slutföra den omfattande vårstädningen av banan och området som har pågått de tre senaste helgerna. Städdagen delas in i ett förmiddags- och ett eftermiddagspass. Anmäl gärna här eller på Facebook om ni har möjlighet att delta på förmiddagen, eftermiddagen eller både och.

Under förutsättning att banan är i ett sådant skick att den går att använda, kommer därefter träningssäsongen att dras igång söndagen den 1 maj klockan 10.00. Mer information om detta kommer längre fram.

måndag 21 mars 2016

Info om vårstädning och aktivitet på banan 2016

Vi kommer att vårstäda banan 27 mars och 3 april för att få i ordning banan inför årets träningar. Vi kommer också att börja röja banan för att få plats med alla deltagare för årets SM. Vi bestämde inte någon tid, men tidigare år har vi brukat starta kl. 10.

Nytt för i år är att vi kommer att ha ett rullande schema för gräsklippning och i iordningställande av banan inför träning. Planen är att alla aktiva medlemmar - i par om två - kommer att ingå i det rullande schemat. För att kunna börja fila på schemat, samt för att se hur många nycklar vi behöver ordna till bom och container, indikera här eller vår facebooksida huruvida ni kommer att vara aktiva på banan under året.

onsdag 2 mars 2016

Kallelse till vårmöte 19/3 samt förslag på dagordning

OBS! Mötet är flyttat till Rosenhöjdsvägen 25 i Södertälje. Använd P-skiva.


Södertälje Whippet Race kallar till vårmöte den 19 mars klockan 11.00 på Rosenhöjdsvägen 25 i Södertälje. Använd P-skiva. Samtliga medlemmar i sektionen är välkomna att delta.
Vänligen anmäl om ni kommer, så att vi vet hur mycket fika som ska inhandlas. Anmäl planerad närvaro senast torsdagen den 17 mars, antingen med kommentar här eller på motsvarande inlägg på Facebook.
 
Förslag på dagordning för vårmöte Södertälje Whippet Race 2016-03-19

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare
5. Dagordningen
6. Föregående protokoll
7. Vårstädning
    Val av datum, särskilda aktiviteter utöver vad som nämnts på årsmötet?
8. Träningsdagar 2016
    Val av träningsdagar och klockslag för säsongen
9. Utbildningsdag
    Vi behöver utbilda fler funktionärer, primärt trasförare och burskötare, val av datum för utbildningsdag(ar)

10. Gräsklippning
    Hur fördelar vi gräsklippningsjobbet? Klippschema?

11. Funktionärer till junitävlingen
    Vilka kan inte ställa upp som funktionärer på tävlingen den 11 juni?

12. SM, arbetsgruppen, vad har hänt?
13. Munkorgar, Gudrun
14. Klubbmästerskap 2016
    Val av datum
15. Rapport från HS-möten
16. Uppmärksammande av placerade hundar/uppfödare på årsbästalistorna
17. Övriga frågor
18. Nästa möte
19. Mötets avslutande