Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

onsdag 2 mars 2016

Kallelse till vårmöte 19/3 samt förslag på dagordning

OBS! Mötet är flyttat till Rosenhöjdsvägen 25 i Södertälje. Använd P-skiva.


Södertälje Whippet Race kallar till vårmöte den 19 mars klockan 11.00 på Rosenhöjdsvägen 25 i Södertälje. Använd P-skiva. Samtliga medlemmar i sektionen är välkomna att delta.
Vänligen anmäl om ni kommer, så att vi vet hur mycket fika som ska inhandlas. Anmäl planerad närvaro senast torsdagen den 17 mars, antingen med kommentar här eller på motsvarande inlägg på Facebook.
 
Förslag på dagordning för vårmöte Södertälje Whippet Race 2016-03-19

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare
5. Dagordningen
6. Föregående protokoll
7. Vårstädning
    Val av datum, särskilda aktiviteter utöver vad som nämnts på årsmötet?
8. Träningsdagar 2016
    Val av träningsdagar och klockslag för säsongen
9. Utbildningsdag
    Vi behöver utbilda fler funktionärer, primärt trasförare och burskötare, val av datum för utbildningsdag(ar)

10. Gräsklippning
    Hur fördelar vi gräsklippningsjobbet? Klippschema?

11. Funktionärer till junitävlingen
    Vilka kan inte ställa upp som funktionärer på tävlingen den 11 juni?

12. SM, arbetsgruppen, vad har hänt?
13. Munkorgar, Gudrun
14. Klubbmästerskap 2016
    Val av datum
15. Rapport från HS-möten
16. Uppmärksammande av placerade hundar/uppfödare på årsbästalistorna
17. Övriga frågor
18. Nästa möte
19. Mötets avslutande

1 kommentar: