Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

tisdag 25 april 2017

Träningsanmälan 29/4

Träning kommer att hållas lördagen den 29/4 kl 10.00 (obs tiden!). 
Notera att vi inte kommer att kunna starta ur bur, utan träningen sker med handsläpp.

Anmäl till träning genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Sista anmälningsdag är dagen före, senast kl. 18.00.

Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun Hellmark (se kontaktflik).

Se till att ni kommer i god tid så att vi kan ställa i ordning banan före träningsstart. Bland annat behöver sanden i gropen vändas före träningen.

Träning kommer även hållas 13/5 och 27/5. Fler datum utannonseras efterhand som det finns trasförare och tränare tillgängliga. Se även fliken "Träning" för mer information. 

fredag 14 april 2017

Vårstädning!

Lördag 22 april kl 10.00 startar vi upp vårens verksamhet med en städdag där vi ger banan den kärlek den förtjänar. Mycket är redan röjt, men det finns en hel del att göra innan vi kan sätta igång med träningarna. Buren ska målas, sanden i gropen ska vändas, staket ses över och lagas, dasset ska "fixas" och sly och annat ska packas i säckar för bortforsling - för att nämna några saker. Meddela här eller på facebook om du kommer. 

Första träning planeras preliminärt till 29 april kl. 10.30 givet att tillräckligt med funktionärer finns. Mer om det senare! 

söndag 9 april 2017

Dagordning för vårmötet

 
Förslag på dagordning för vårmöte Södertälje Whippet Race 2017-04-10

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare
5. Dagordningen
6. Föregående protokoll
7. Vårstädning
    Val av datum, särskilda aktiviteter utöver vad som nämnts på årsmötet?
- Eldning
- Skrapa och måla buren. Grön utsida? Hur ser resten ut av buren.
- Skura fixa till toaletterna.
- Staketet runt om ses över
- Ta bort ruttna staketet vid målsidan. Nya stolpar och staketet. Måla det befintliga och nya vitt inåt.
- Bommen måste sättas fast ordentligt.
8. Träningsdagar 2016
    Val av träningsdagar och klockslag för säsongen
9. Utbildningsdag
    Vi behöver utbilda fler funktionärer, primärt trasförare och burskötare, val av datum för utbildningsdag(ar)
10. Gräsklippning
11. Funktionärer till junitävlingen
12. Klubbmästerskap 2017
13. Rapport från HS-möten
14. Uppmärksammande av placerade hundar/uppfödare på årsbästalistorna
15. Övriga frågor
16. Nästa möte
17. Mötets avslutande