Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

söndag 9 april 2017

Dagordning för vårmötet

 
Förslag på dagordning för vårmöte Södertälje Whippet Race 2017-04-10

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare
5. Dagordningen
6. Föregående protokoll
7. Vårstädning
    Val av datum, särskilda aktiviteter utöver vad som nämnts på årsmötet?
- Eldning
- Skrapa och måla buren. Grön utsida? Hur ser resten ut av buren.
- Skura fixa till toaletterna.
- Staketet runt om ses över
- Ta bort ruttna staketet vid målsidan. Nya stolpar och staketet. Måla det befintliga och nya vitt inåt.
- Bommen måste sättas fast ordentligt.
8. Träningsdagar 2016
    Val av träningsdagar och klockslag för säsongen
9. Utbildningsdag
    Vi behöver utbilda fler funktionärer, primärt trasförare och burskötare, val av datum för utbildningsdag(ar)
10. Gräsklippning
11. Funktionärer till junitävlingen
12. Klubbmästerskap 2017
13. Rapport från HS-möten
14. Uppmärksammande av placerade hundar/uppfödare på årsbästalistorna
15. Övriga frågor
16. Nästa möte
17. Mötets avslutande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar