Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

onsdag 11 oktober 2017

Medlemsmöte 2/11 angående nya regler

Som flera säkert redan känner till så pågår det ett arbete inom WR:s huvudstyrelse att se över  möjligheten till seedning och/eller klassindelning för att få jämnare lopp redan i försöken. Syftet är att minimera den risk för skada som kan uppstå när hundar som är olika snabba och/eller olika stora möter varandra.

Ett exempel på risk vid för ojämna lopp är att den snabbare hunden efter mål vänder i gropen och sedan möter den långsammare hunden vid trasan och krock uppstår. En sådan risk skulle kunna minimeras genom att hundarna är seedade utifrån tider redan i försöksheaten.

Andra menar att seedning utifrån tider inte är tillräckligt, utan det finns risk för skada även när jämnsnabba hundar möts om hundarna skiljer sig åt för mycket i storlek och/eller vikt. Risker relaterade till storlek skulle kunna minimeras genom att hundarna delas in i olika klasser baserat på just storlek.

Huvudstyrelsen har tillsatt en grupp som ska ta fram förslag på hur reglerna kan ändras och denna grupp behöver nu medlemmarnas synpunkter och idéer gällande detta. Det finns givna fördelar och nackdelar med olika system för att få jämnare lopp och olika medlemmar kommer med hög sannolikhet att ha olika synpunkter på reglerna bör se ut.

För att samla in synpunkter från medlemmarna i vår klubb har vi satt in ett separat möte torsdag kväll den 2 november och vi hoppas att så många som möjligt kan delta. Inlägget kommer att uppdateras efterhand med klockslag, men räkna med att mötet startar 18.00. Plats för mötet är Södertälje lokala kennelklubbs lokaler om inte något annat senare anges (hitta dit).

Anmäl dig till mötet i kommentarsfältet nedan eller på vår facebooksida, så att vi vet hur många som kommer!


måndag 9 oktober 2017

Höststädning 14/10 och 28/10

Lördagen den 14 oktober klockan 10-13 samlas vi och gör i ordning banan och området inför vinteruppehållet. Arbetsuppgifter utdelas på plats, men skurning och oljning av picknickbord finns på agenden. Om alla som kan närvara finns på plats så går det fort! 

Om det finns arbetsuppgifter kvar att göra så kommer det även bli tillfälle att jobba även 28/10 kl. 10-13.