Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

måndag 1 oktober 2018

Inbjudan till klubbmästerskap och höstmöte

Lördagen den 13 oktober ska vi för sjätte gången kora klubbmästare för Södertälje whippet race. Vi träffas kl. 09.30 för iordningställande av banan. Anmälning sker via mejl till sodertaljewhippetrace@gmail.com senast torsdagen den 11 oktober kl. 21.00.

Hund kan anmälas till följande klasser: 

Mästarklass: Start från valfri bur (röd, blå, vit eller svart), hela banan (137m). Klassen är öppen för samtliga hundar som uppfyller punkterna 2 och 9 i kapitel 2 i tävlingsreglernasom på träning 
visat att de klarar att starta från bur och som på tävlingsdagen har fyllt ett år men ej fyllt tio år.
 

Unghundsklass: Handsläpp, cirka 130m. Klassen är öppen för samtliga 
hundar som uppfyller punkt 1, på tävlingsdagen har fyllt ett år men ej fyllt tio år och som ej tävlar i Mästarklass.
 

Valpklass: Handsläpp, cirka 60m. Klassen är öppen för samtliga hundar som uppfyller punkt 1 och som på tävlingsdagen är mellan sex och tolv månader gamla.
 


Babyklass: Handsläpp, cirka 20m. Klassen är öppen för samtliga hundar som 
uppfyller punkt 1 och som på tävlingsdagen ej har fyllt sex månader.

Fullständiga regler finns att ta del av i Södertälje whippet race facebookgrupp. 

Vi kommer att ha en längre fikapaus mellan två av tävlingens omgångar då vi samtidigt har ett kortare höstmöte för att runda av säsongen, sammanfatta vad som behöver göras under nästa år och besluta om tävlingsdatum för 2019, samt bestämma datum för årsmöte i januari/februari. En dagordning skickas ut före mötet.

Efter KM:et så hjälps vi åt att stänga banan för vintern! 

Väl mött!    

De fullständiga reglerna finns tillgängliga  är samma som förra året och finns bifogade inbjudan i Södertälje whippet race facebookgrupp.