Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

fredag 27 september 2019

Inbjudan till klubbmästerskap den 5 oktober 2019

Den 5 oktober kommer sektionen att hålla klubbmästerskap. Då är alla sektionens medlemmars hundar av raserna whippet och italiensk vinthund välkomna att delta. Vi samlas klockan 9.30 för att iordningställa banan och genomföra lottning till loppen. Ingen föranmälan behövs utan alla som vill vara med ska bara se till att vara på plats senast 9.30 på tävlingsdagen.

Förslag till regler finns att hämta här >>>
Vi spikar tillsammans reglerna på tävlingsdagen.
Enda skillnaden mot förra årets regler i förslaget, är ett tillägg om att hundar i babyklass måste ha fyllt tre månader för att få delta. Detta för att harmoniera med till exempel lure coursing och kanske även sunt förnuft :-)

Vi kommer att ha en lunchpaus mellan två av omgångarna. Då kommer överbliven varmkorv från derbyt att finnas till försäljning. Vill man ha annan mat får man ta med själv.

Sammanfattning:

Samling: Senast kl 9.30 den 5 oktober.
Anmälan: På plats på tävlingsdagen, senast kl 9.30.
Avgift: 40 kr per hund.
Regler: Förslag finns här >>>

Välkomna.

måndag 9 september 2019

Träning den 11/9

Träning kommer att hållas onsdag den 11/9 kl. 18.00. Vi börjar med att tillsammans iordningställa banan kl 17.30.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet eller på vår Facebooksida. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnummer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen.

torsdag 4 juli 2019

Inbjudan till träning den 7/7

Träning kommer att hållas söndag den 7/7 kl. 10.00. Vi börjar med att tillsammans iordningställa banan kl 9.30.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet eller på vår Facebooksida senast fredag 6/7. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnummer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen.

måndag 24 juni 2019

Inbjudan till träning 29/6

Träning kommer att hållas lördag den 29/6 kl. 10.00. Vi börjar med att tillsammans iordningställa banan kl 9.30.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet eller på vår Facebooksida senast fredag 28/6. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnummer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen.

torsdag 30 maj 2019

Inbjudan till träning 8/6

Träning kommer att hållas lördag den 8/6 kl. 10. Vi börjar med att tillsammans iordningställa banan.
Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet eller på vår Facebooksida senast fredag 7/6. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnummer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen.

måndag 27 maj 2019

Inbjudan till träning 30/5

Träning kommer att hållas torsdag den 30/5 kl. 10. Vi börjar med att tillsammans iordningställa banan.
Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet eller på vår Facebooksida. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnumer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen.

lördag 2 februari 2019

Inbjudan till årsmöte 16/2 kl. 11.00

Den 16 februari kl. 11 håller vi årsmöte. Plats för mötet är Södertälje lokala kennelklubb ("hundklubben") i Södertälje. Meddela om ni kommer genom att kommentera det här inlägget eller på motsvarande inlägg på Facebook. Hur man hittar till hundklubben: http://www.sodertaljekk.se/hitta-till-oss_1

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justerare för protokollet
5. Dagordningen
6. Föregående protokoll
7. Medlemsförteckningen
8. Ekonomisk rapport / information
        1. Ekonomisk rapport
        2. Medlemsavgift
        3. Träningsavgift 2019
9. Val av styrelse och arbetsgrupp för 2019
        1. Val av ordförande
        2. Val av sekreterare
        3. Val av kassör
        4. Val av kontaktperson
        5. Val av tävlingsanmälare
        6. Val av ledamöter i HS, ordinarie och reserv
        7. Val av områdesansvarig
        8. Ansvarsfördelning vid tävlingar (tävlingsgrupp)
        9. Ansvarsfördelning vid träningar (tränarpool, trasförarpool)
10. Motioner / skrivelser till HS
11. Rapporter från HS
12. Träningsdagar och träningsrutiner - inklusive utbildning av träningsfunktionärer
13. Vårstädning och iordningställande av banan
14. Övriga frågor
15. Nästa möte

16. Mötets avslutande

Välkommen!