Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

torsdag 2 april 2020

Corona CORVID-19

HS har beslutat under rådande omständigheter med CORVID-19 att ställa in de tre första tävlingarna för året.

- 25/4 Kalmar
- 2/5 Norrköping
- 9/5 Västerås

Vår egen tävling 30/5 hänger lite löst och vi får följa utvecklingen angående om den kommer bli av eller också ställas in. Ta hand om varandra.

Kalmar har bytt tävling från 4/7 till 13/6. Det ligger även nya rutiner som gäller på träning säsong 2020 för att undvika smittspridning. Detta kommer även sitta uppe på träning.

Med anledning av Coronaviruset är här några punkter Huvudstyrelsen vill förmedla inför säsongen år 2020

ü  Tvätta händerna, de sektioner som ej har tillgång till vatten, ta med i dunkar och tvål
ü  Ställ fram handsprit
ü  Ha tillgång till engångshandskar för de som önskar
ü  Stanna utomhus, vistas ej i klubbstugor
ü  Ta inte inte i handen eller kramas, hålla avstånd mellan varandra
ü  Ta med eget fika
ü  Torka av ytor där många tar på tex buren och tornet
ü  Rengör toaletten ofta
ü  Starta 1 eller 2 hundar för att minska antalet personer vi bur och gropen
ü  Vid många anmälningar till träning, dela upp i tidsintervaller
ü  Att man endast tränar på sin hemmabana

v  Vid minsta symtom som: feber, hosta, snuva halsont, STANNA HEMMA!

v  Var rädda om varandra och visa hänsyn till de som är oroliga, äldre eller tillhör en riskgrupp
Hälsningar
Huvudstyrelsen

Whippet Race Sverige

lördag 7 mars 2020

Arbetsdag Annandag Påsk

OBS ändrad arbetsdag från 4/4 till Annandag Påsk pga vädret.
Vi träffas klockan 10:00 och ställer iordning banan för säsongen. Efteråt tränar vi de som vill. Kom ihåg att visa upp vaccinationsintyg och utrustningen och att hundarna ska ha deltagit på en träning och blivit godkända av tränare innan de kan tävla i år, första tävlingen är preliminärt vår egen 30/5 om det går. Detta gäller ÄVEN hundar med sina licenser klara.

tisdag 7 januari 2020

Kallelse till årsmöte 25/1 kl. 10

Den 25 januari kl. 10-13 håller vi årsmöte. Plats för mötet är Södertälje lokala kennelklubb ("hundklubben") i Södertälje. Meddela om ni kommer genom att kommentera det här inlägget eller på motsvarande inlägg på Facebook. Hur man hittar till hundklubben: http://www.sodertaljekk.se/hitta-till-oss_1

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justerare för protokollet
5. Dagordningen
6. Föregående protokoll
7. Medlemsförteckningen
8. Ekonomisk rapport / information
        1. Ekonomisk rapport
        2. Medlemsavgift
        3. Träningsavgift 2020
9. Val av styrelse och arbetsgrupp för 2020
        1. Val av ordförande
        2. Val av sekreterare
        3. Val av kassör
        4. Val av valberedning
        5. Val av kontaktperson
        6. Val av tävlingsanmälare
        7. Val av ledamöter i HS, ordinarie och reserv
        8. Val av områdesansvarig
        9. Ansvarsfördelning vid tävlingar (tävlingsgrupp)
       10. Ansvarsfördelning vid träningar (tränarpool, trasförarpool)
10. Motioner / skrivelser till HS
11. Rapporter från HS
12. Träningsdagar och träningsrutiner - inklusive utbildning av träningsfunktionärer
13. Vårstädning och iordningställande av banan
14. Övriga frågor
15. Nästa möte
16. Mötets avslutande

Välkommen!