Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

Tävling

Tävlingsanmälan
Anmälan till tävlingar ska ske till tävlingsanmälare senast kl. 20.00 torsdag kväll veckan före tävlingen, dvs 10 dagar före tävlingsdag. Vid SM och DERBY skiljer sig anmälningstid och anmälningssätt åt eftersom dessa tävlingar kräver mer förberedelse. Vanligtvis är anmälan till SM skriftlig 1 månad före tävlingen och till derbyt som vanligt men man anmäler senast torsdagen två veckor före tävlingsdagen. För hundar som ännu inte har tagit sin licens och som ska springa licenslopp gäller det att sektionens tränare har godkänt att man får anmäla sin hund till tävling.

Vid tävlingsanmälan ska hundens medlemsnummer/licensnummer anges.

Tävlingsanmälare: Minus Johansson

Rutiner för anmälan: Tävlingsanmälaren skapar en tråd i Södertälje whippetrace facebookgrupp för medlemmar där man anmäler sina hundar. Har man inte tillgång till Facebook så går det även bra att skicka e-post till minus.johansson@gmail.com

Rutiner vid strykning: Behöver du av någon anledning stryka din anmälda hund från tävling så kontaktar du den arrangerande sektionens egen tävlingsanmälare. Tävlingar 2018


Datum
Arrangerande
 sektion
Tävlingsform
Sista anmälningsdag
senast kl 20.00
19/5
Halmstad
Könsdelad, ej semi
10/5
26/5
Karlstad
Könsdelad, ej semi
17/5
2/6
Kalmar
Könsdelad, ej semi
24/5
9/6
Västerås
Könsdelad, ej semi
31/5
16/6
Södertälje
Ej könsdelad, ej semi
7/6
23/6
Norrköping
Könsdelad, ej semi
14/6
14/7
Halmstad
Könsdelad, ej semi
5/7
4-5/8
Norrköping
SM
Se inbjudan
18/8
Södertälje
Ej könsdelad, semi 9/8
8/9
Karlstad
Könsdelad, ej semi
30/8
22/9
Kalmar
DERBY
Könsdelad, ej semi
Se inbjudan


Inför egen sektions tävling 

Inför varje tävling är det en hel del som måste förberedas.

Före, under och efter själva tävlingen är det den arrangerande sektionens medlemmar som utför alla sysslor.

Det finns alltid något som du som medlem kan hjälpa till med. Oavsett kunskaper så kan de flesta hjälpa till med någon syssla, ju fler vi är som hjälps åt desto lättare. Sysslorna planeras och fördelas före tävlingen.Tävlingsgrupp 

Gruppen ansvarar för tävlingsplanering och funktionärslista och består av Christian Magnusson, Johanna Romare, Kjell Johansson och Gudrun Hellmark.