Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

Tävling


Tävlingsanmälan

Anmälan till tävlingar görs till klubbens tävlingsanmälare, Melissa Svedhult, senast kl. 20.00 torsdag kväll veckan före tävlingen, dvs. 10 dagar före tävlingsdag. Vid SM och DERBY skiljer sig anmälningstid och anmälningssätt åt eftersom dessa tävlingar kräver mer förberedelse. Vanligtvis är anmälan till SM skriftlig 1 månad före tävlingen och till derbyt som vanligt men man anmäler senast torsdagen två veckor före tävlingsdagen. För hundar som ännu inte har tagit sin licens och som ska springa licenslopp gäller det att sektionens tränare har godkänt att man får anmäla sin hund till tävling. Kom ihåg att ange hundens medlemsnummer/licensnummer vid anmälan.

Rutiner för anmälan: Tävlingsanmälaren skapar en tråd i Södertälje whippetrace facebookgrupp för medlemmar där man anmäler sina hundar. Har man inte tillgång till Facebook så går det även bra att skicka e-post till melissa.svedhult@live.se

Rutiner vid strykning: Behöver du av någon anledning stryka din anmälda hund från tävling så kontaktar du den arrangerande sektionens egen tävlingsanmälare. 

Tävlingar 2019

Datum
Arrangerande
 sektion
Tävlingsform
11/5
Halmstad
Könsdelad, ej semi
18/5
Norrköping
Könsdelad, ej semi
8/6
Kalmar
Könsdelad, ej semi
15/6
Södertälje
Ej semi
13/7
Norrköping
Könsdelad, ej semi
20/7
Södertälje
Ej semi
27/7
Kalmar
Könsdelad, ej semi
3-4/8
Karlstad
SM
24/8
Kalmar
Ej könsdelad, ej semi
31/8
Halmstad
Könsdelad, ej semi
7/9
Norrköping
Könsdelad, ej semi
21/9
Södertälje
DERBY
Könsdelad, ej semi


Rutiner för hemmatävlingar

Inför varje tävling är det en hel del som måste förberedas. Före, under och efter själva tävlingen är det den arrangerande sektionens medlemmar som utför alla sysslor.

Det finns alltid något som du som medlem kan hjälpa till med. Oavsett kunskaper så kan de flesta hjälpa till med någon syssla, ju fler vi är som hjälps åt desto lättare. Sysslorna planeras och fördelas före tävlingen.

Tävlingsgruppen

Gruppen ansvarar för tävlingsplanering och funktionärslista och består av Christian Magnusson, Lina Sjödin, Kjell Johansson och Gudrun Hellmark.