Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

Tävling

Tävlingsanmälan
Anmälan till tävlingar ska ske till tävlingsanmälare senast kl. 20.00 torsdag kväll veckan före tävlingen, dvs 10 dagar före tävlingsdag. 
Vid SM och DERBY skiljer sig anmälningstid och anmälningssätt åt eftersom dessa tävlingar kräver mer förberedelse. Vanligtvis är anmälan till SM skriftlig 1 månad före tävlingen och till derbyt som vanligt men man anmäler senast torsdagen två veckor före tävlingsdagen.
För hundar utan licens och som ska springa licenslopp, gäller det att sektionens tränare godkänt att man får anmäla sin hund till tävling.
Vid tävlingsanmälan ska hundens medlemsnummer/licensnummer anges.
Tävlingsanmälare: Minus Johansson. Anmälan ses helst via e-post: minus.johansson@gmail.com
Telefon: 076-393 09 86

Tävlingar 2017
Datum
Arrangerande
 sektion
Tävlingsform
Sista anmälningsdag
senast kl 20.00
6/5
Norrköping
Könsdelad, ej semi
27/4
20/5
Västerås
Ej könsdelad, ej semi
11/5
3/6
Kalmar
Könsdelad, ej semi
25/5
10/6
Karlstad
Könsdelad, ej semi
1/6
17/6
Södertälje
Ej könsdelad, semi
8/6
15/7
Halmstad
Könsdelad, ej semi
6/7
12-13/8
Kalmar
SM
Se inbjudan
19/8
Södertälje
Könsdelad, ej semi
10/8
2/9
Norrköping
Könsdelad, semi 24/8
9/9
Karlstad
Könsdelad, ej semi
31/8
23/9
Västerås
Derby
Se inbjudan

Inför egen sektions tävling 

Inför varje tävling är det en hel del som måste förberedas.

Före, under och efter själva tävlingen är det den arrangerande sektionens medlemmar som utför alla sysslor.

Det finns alltid något som du som medlem kan hjälpa till med. Oavsett kunskaper så kan de flesta hjälpa till med någon syssla, ju fler vi är som hjälps åt desto lättare. Sysslorna planeras och fördelas före tävlingen.