Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

Tävlingsregler

TÄVLINGSREGLER FÖR WHIPPET RACE

Whippet Race stadgar § 1
Whippet Race syfte är att vi ska träffas med våra hundar och ha trevligt under gemytliga tävlingsformer
med kapplöpning på rak bana 
Whippet Race stadgar ur § 2
För verksamheten finns ett tävlingsreglemente. Förslag till ändringar i detta reglemente skall vara huvudstyrelsen
tillhanda senast den 1 december varje år. Förslagen skickas genom huvudstyrelsens försorg ut till alla medlemmar.
Majoritetsbeslut av medlemmarnas uppfattning skall ligga som underlag för huvudstyrelsens slutgiltiga beslut.

1.     HUR GÅR WHIPPET RACE TILL?
 
Arrangerande sektion tar på torsdagen 10 dagar före tävlingsdagen emot anmälningar (se punkt 2.6) från de övriga sektionerna. (Vad som krävs för att en hund ska få starta står under punkterna 2, 3, 4 och 5).

2.     TÄVLINGSFORMER
Arrangören lottar in alla hundar, oavsett kön, ålder och storlek, i två försöksheat, i lopp om fyra hundar, där det endast får finnas en hund som springer för licens i varje heat.

TÄVLINGAR UTAN SEMIFINALER
Samtliga hundar går till en final.
För placering i finalerna räknas den sammanlagda tiden från de två försöksheaten. De fyra snabbaste hundarna går till final A, nästa fyra till final B o.s.v. tills  alla hundar lottats in i någon final.
Finalhundarna tävlar om poäng till titlarna ÅRETS VINSTRIKASTE TIK ELLER HANHUND (se punkt 12).
TÄVLINGAR MED SEMIFINALER
Samtliga hundar går till en semifinal.
För placering i semifinalerna räknas den sammanlagda tiden från de två försöksheaten.
De åtta snabbaste hundarna går till semifinal A1 eller A2, nästa åtta till B1 eller B2 o.s.v. tills alla
hundar lottats in i någon semifinal. De två bäst placerade hundarna i varje semifinal går till en final
A, B o.s.v. Om det vid semifinallottningen blir 1-4 hundar över går dessa direkt till final.
Finalhundarna/semifinalhundarna tävlar om poäng till titlarna ÅRETS VINSTRIKASTE TIK ELLER HANHUND (se punkt 12).

Whippet Race tävlingssäsong består vanligtvis av ca 15-20 reguljära tävlingar, samt ett SM som är en könsdelad tävling vars målsättning är att kora dagens snabbaste hane respektive tik. Vid  SM gäller
samma  regler som vid en vanlig tävling med vissa undantag. Därutöver är det, så länge man följer tävlingsreglerna, upp till varje arrangerande sektion att bjuda på något ”extra” när ork och anledning finns.  Säsongen avslutas med ett DERBY då minnestäcken delas ut till alla finalsegrare. De flesta sektioner anordnar också egna klubbmästerskap med varierande grad av allvar.

Huvudstyrelsen kan efter ansökan från en arrangörssektion besluta om genomförande av könsdelade tävlingar.

Om inget annat sagts, skall alla tävlande vara på tävlingsplatsen för veterinärbesiktning och erläggande av startavgiften kl. 9:00. Första start går kl. 10:00.

2.     VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ TÄVLA?

2.1     Hunden ska ha eller försöka ta licens* (se punkt 3 och 4).
2.2     Hunden ska vara mellan 1och 10 år gammal.
2.3     Hunden ska vara id-märkt enl. lag och vaccinerad enl. SKK:s normer, registrerad i SKK (el. jmförbar, ex. FCI-organisation).
2.4     Årsavgiften för licensen samt medlemsavgiften ska vara erlagd till huvudstyrelsen, (senast 31 mars innevarande år).
2.5     Hunden ska vara godkänd för tävling av tränaren (gäller även hundar med licens).
2.6     Hunden ska vara anmäld till hemmasektionens tävlingsanmälare senast kl. 20.00 – torsdagen 10 dagar före aktuell tävling. Denne anmäler sektionens hundar till arrangören, om inget annat meddelats.
(Avvikande anmälningsdag och sätt kan förekomma i samband med SM och DERBY, då dessa arrangemang kräver större förberedelse. Vanligtvis är anmälan till SM skriftlig 1 månad före tävlingen och till derbyt som vanligt men man anmäler senast torsdagen två veckor före tävlingsdagen.                                                                                                                           
2.7     Hunden ska vara godkänd vid tävlingsdagens veterinärbesiktning vid banan före start 
                                                                                                                                        
2.8     Startavgiften erlagd vid banan före start.
2.9     Tikar får ej delta;
            2.9.1.  Från första löpdagen och fyra veckor framåt (28 dagar)
2.9.2.  Under dräktighet
2.9.3.  Från valpars födelse och 75 dagar framåt enl. SKK:s tävlingsregler
2.10    Av hemmatränaren godkänd tävlingsutrustning, (se punkt 5).
2.11    Hundförare (gäller även hämtare i gropen) ska på träning, under tävlingsmässiga former, skaffat sig tillräckliga färdigheter i att starta och fånga hunden på ett säkert sätt. (Vid behov äger tävlingsledaren rätt att utse någon hjälp under tävlingsdagen, samt meddela tränaren i hemmasektionen att mer utbildning är nödvändig).
2.12    All doping är förbjuden. (Förbjudna dopingpreparat se flik 9).

3.       NÄR FÅR HUNDEN STARTA FÖR LICENSFÖRSÖK?

När hunden på träning klarar att utan problem starta ur buren samt att springa om och/eller bli omsprungen utan att störa andra hundar samt av tränare bedömts vara traständ* dessutom ska den ha fyllt 1 år.
(Traständ*= hunden jagar trasan, hunden kampar om trasan eller stannar på/vid trasan i gropen/på banan).

4.       NÄR ÄR LICENSEN GODKÄND?

4.1      Förare/ägare till licenshund ska innan första licenstävlingen förse sig med blanketten ”LICENSHUND”.
Blanketten finns att få hos hemmasektionen. Blanketten ska fyllas i och tas med till tävlingarna. Efter genomförd tävling ska resultatet föras på av en tävlingsdomare.

4..2    2 av 3 tävlingar ska vara utan nollning eller R.A.F (se punkt 7 och 8) och dessutom ska minst 1 av dessa godkända tävlingar ske på bortabana. De 2 godkända tävlingarna ska ske under en 12 månadersperiod.
         
4.3    För licenshund gäller samma lottning som för licensierade hundar och även licenshunden bär täcke efter
          burfärg. Endast en licenshund i samma försöksheat. Licenshund ska markeras i tävlingsprogrammet.

4.4   När hunden sprungit två godkända licenstävlingar (av 3) ska licensansökan tillsammans med kopia på blanketten ”LICENSUNDERLAG” skickas till registratorn. Till ansökan ska bifogas färgkort tagna på hunden i profil från båda sidor, två ex. av varje. Samtidigt ska licensavgiften betalas till HS kassör.
        Hundens licens gäller fr.o.m. att kompletta handlingar kommit registratorn tillhanda och kassören har erhållit licensavgiften.
        Kopia på ”Licensunderlaget” gäller som preliminär licens de 2 första månaderna efter det andra godkända licensloppet. Kopian lämnas till tävlingsarrangörens sekretariat före tävlingen.
        Om inte licensavgiften betalts och kompletta handlingar kommit registratorn tillhanda inom dessa 2 månader gäller därefter tävlingsstopp tills avgiften är betald och handlingarna inkommit.
        Om detta inte skett före den 30 november det år licensen tagits måste den tas om.
         
4.5     Om hunden misslyckas med sin licenstagning, så måste den återgå till träning minst 1 månad innan ny försöksperiod får påbörjas, max två försöksomgångar per 12 månadersperiod.

5.     UTRUSTNING SOM KRÄVS!

5.1     Munkorg av läder eller likvärdigt material och utformad så att den inte kan skada bäraren eller någon annan hund. Munkorgen ska vara svart, brun eller naturfärgad.  Om den kan tillfoga skada tas den ur bruk av: Tränare, Burpersonal eller Domare. Munkorgsmodell som bevisligen åsamkat hundar skadar kan förbjudas av domarmötet.
5.2     Täcken i burfärgerna, rött, blått, vitt och svart, (= färgprover som finns i sektionen). Täckena ska behålla sin färg oavsett väder.
5.3     Dubbla uppkopplingsanordningar skall användas. Dessa ska vara tillräckligt starka och pålitliga (t.ex. hund ska inte kunna backa ur). Flexikoppel får inte användas. Koppel som bedöms vara olämpliga vid Whippet Race, kan tas ur bruk av: Tränare, Tävlingsledare,  Groppersonal eller Burpersonal. Används sele eller ”handsläppskoppel” måste det kompletteras med ett vanligt koppel som säkerhet.
                                                                                                                   
6.     VAD ÄR ETT GODKÄNT LOPP?

Hundarna får…
          6.1      Byta spår
          6.2      ”Låta” dvs. skälla, gnälla, yla, morra eller tjuta.
          6.3      Trängas (på banan).
  6.4      Svara på R.A.F  (se punkt 8).

7.       VAD ÄR NOLLNING?

Nollning är en förseelse som hunden gör i samband med start eller under loppet som endast påverkar dess egna placering och tid.  (Ex. hunden kommer inte iväg, hunden springer av banan, hunden ropas i mål av hämtaren) Det är en markering till ägare och tränare att ytterligare träning är nödvändig.

Hund som nollas i ett försöksheat får räkna poäng om den springer utan anmärkning i resten av tävlingen. Hund som nollas i båda försöksheaten går ej till final/semifinal.  Nollning i final/semifinal ger inga poäng. Vid utebliven tid p.g.a. nollning i försöken dubblas den andra försökstiden, i  final räknas placering (nollning=4 plac.). När hunden tar sin licens får den inte ådra sig någon nollning.
Domarna ska, om tävlande så önskar, lämna skriftlig kommentar vid nollning.

8.       VAD ÄR R.A.F. ?
RUFFING, ATTACK, FIGHTING!
Bråk på banan, med en eller flera hundar aktivt inblandade i situationen.
1A: Första varning, fortsatt tävlande men inga poäng.
Varning i final medför placering 4 och inga poäng.

1B:Andra varning = diskvalificering och sluttävlat för dagen.

2: Diskvalificering = diskvalificering direkt och sluttävlat för dagen.

Fyra varningar   eller tre diskvalificeringar/säsong = indragen licens = > åter träning, ny licenstagning.
Domarna ska, om tävlande så önskar, lämna skriftlig kommentar, vid RAF
                                                                                                                                       
9.     DOMARNAS BESLUT KAN INTE ÖVERKLAGAS!

Tävlande kan få en muntlig förklaring/förtydligande av domslut vid pauser eller efter tävlingens slut.

10.  STARTPROCEDUREN – SÅ SKA DET GÅ TILL!

10.1   Ta i god tid av  ev. extra sele/säkerhetskoppel före start så att du inte stör någon medtävlare.
Det är tillåtet att sätta på munkorgen  utanför startområdet innan man
          kommer in till startplatsen. (Vissa sektioner har påsättning och kontroll av munkorgar på skyddad
          plats utanför startområdet).
10.2   Invänta burpersonalens inbjudan till startplatsen, placera dig på för färgen anvisad plats.
10.3   I förekommande fall, på kommando från burpersonalen – ”MUNKORG PÅ!” – sätt på munkorgen.
Burpersonalen kontrollerar att munkorg och tävlingstäcke sitter som det ska.   
10.4   På kommando från burpersonalen – ”KOPPEL AV!” – ta av koppel. (Gäller inte handsläppskoppel)
Se till att du inte trasslar in din egen eller någon annans hund i ditt koppel.
10.5   På kommando från burpersonalen – ”RÖD OCH VIT!” – sätt in dessa hundar i burarna.
Startarna försvinner så snart det är möjligt bakåt/sidled för att ge plats år blå och svart hund
10.6    På kommando från burpersonalen – ”BLÅ OCH SVART!” – sätt in dessa hundar i burarna
Se till att du inte stör burpersonalens arbete, det är de som ansvarar för allas säkerhet vid start.
Om startaren tappar sin hund när andra hundar sitter i burarna är det burpersonalen som avgör hur hunden ska infångas, om den ska få starta eller inte. Hund som inte får startas nollas.

Samma gäller om förare inte inom rimlig tid får in sin hund i buren.
10.7    Om någon ”tappar” sin hund ska övriga stanna upp och invänta vidare order från burpersonalen.
10.8    Om någon ”tappar” sin hund en andra gång i samma heat, nollas den och övriga hundar startas.
                                                                                                                                                                
11.  SÅ GÅR DET TILL ATT HÄMTA HUND I GROPEN!

11.1   Alla hundar måste ha ”stannat upp” i gropen innan någon hämtare beträder gropen.
11.2    Ta bort hunden från trasan, koppla den, lämna gropen. När du försäkrat dig om att ingen annan hund finns i omedelbar närhet – ta av munkorgen.

12.  SÅ FÅR HUNDEN POÄNG OCH TÄVLAR OM TITELN ÅRETS VINSTRIKASTE HANE/TIK !

Hundar som går till semifinal eller final tävlar om poäng till titlarna ÅRETS VINSTRIKASTE TIK  ELLER HANHUND.
Årets Tik och Hane får en inteckning i vandringspriset samt en minnesgåva, även 2-5 placerade erhåller priser.
Hundarna får tillgodoräkna sig poäng från hälften + 1 tävling, (gäller genomförda och av huvudstyrelsen godkända tävlingar. Vid udda antal tävlingar, ex. 13, gäller hälften, 6,5, upphöjt till 7+1=8) under förutsättning att:
12.1   Tävlingen har minst 22 anmälda hundar från 3 sektioner.
12.2   Hunden har licens.
12.3   Hunden får inte ha varnats/diskats under tävlingsdagen, ej heller nollats i  semifinal/finalen.

TÄVLINGAR UTAN SEMIFINALER
ALLA FÖRSTA PLACERINGAR    -   4 POÄNG
ALLA ANDRA PLACERINGAR     -   3 POÄNG
ALLA TREDJE PLACERINGAR    -   2 POÄNG
ALLA FJÄRDE PLACERINGAR    -   1 POÄNG

Om det återstår färre än 4 hundar  till sista finalheatet ges poäng enligt följande:
3 hundar kvar: FÖRSTA PLACERING -  3 POÄNG, ANDRA PLACERING - 2 POÄNG,
TREDJE PLACERING - 1 POÄNG
2 hundar kvar: FÖRSTA PLACERING - 2 POÄNG, ANDRA PLACERING - 1 POÄNG
1 hund kvar:  FÖRSTA PLACERING - 1 POÄNG

TÄVLINGAR MED SEMIFINALER
ALLA FÖRSTA PLACERINGAR – 5 POÄNG
ALLA ANDRA PLACERINGAR – 4 POÄNG
ALLA TREDJE PLACERINGAR – 3 POÄNG
ALLA FJÄRDE PALCERINGAR – 2 POÄNG
ALLA UTSLAGNA SEMIFINALHUNDAR SOM EJ VARNATS UNDER TÄVLINGSDAGEN ELLER NOLLATS I SEMIFINALEN – 1 POÄNG
Vid lottning till semifinaler kan det bli 1-4 hundar över. Dessa går direkt till final och erhåller poäng i enlighet med tävling utan semifinaler