Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

lördag 22 augusti 2020

Klubbmästerskap 2020

Regler för Södertälje whippet race klubbmästerskap 2020 Lördag 3/10


 1. Kvalificerade hundar. Klubbmästerskapet är öppet för alla betalande medlemmars hundar av raserna whippet och övriga raser som uppfyller följande:

1.1. Punkterna 2 och 9 i kapitel 2 i tävlingsreglerna för Whippet race.

1.2. Hunden finns på plats inom överenskommen inställelsetid på tävlingsdagen (kl. 10.00). 1.3. Överenskommen startavgift (40 kr) erläggs på tävlingsdagen.

2. Anmälan. Anmälan sker som vanligt Erläggande av överenskommen startavgift ( 40kr per hund) sker på plats på tävlingsdagen i nom överenskommen t id. 3.

Whippet tävlar indelade i de klasser som definieras under punkt 4. Övriga raser tävlar i klasser under punkt 4, ej Mästarklass och ej mot Whippet samt springer ensamlopp och ej könsdelat.

4. Klasser. De tävlande hundarna delas in i följande klasser och tävlar könsdelat utom babyklass och valpklass:

4.1. Mästarklass Whippet; start från svart eller röd bur som avgörs med ett tärningsslag, ena hunden har 1-3 och andra hunden 4-6, hela banan (137m). Klassen är öppen för samtliga hundar som uppfyller punkt 1, innehar WR licens eller påbörjat WR licens som på tävlingsdagen har fyllt ett år men ej fyllt tio år. De springer två och två. Det kan bli tre och tre om det är många hundar anmälda till klubbmästerskapet för att spara tid.

 4.2. Unghundsklass 1; ensamlopp hela banan ur bur 137m. Klassen är öppen för samtliga hundar som uppfyller punkt 1, på tävlingsdagen har fyllt 10 månader men ej fyllt tio år och som ej kan/vill springa med andra hundar.
4.3 Unghundsklass 2; ensamlopp handsläpp ca 130m. Klassen är öppen för samtliga hundar som uppfyller punkt 1, på tävlingsdagen har fyllt 10 månader men ej fyllt 10 år och som inte kan/vill starta från bur.

4.4. Valpklass; handsläpp, cirka 60m. Klassen är öppen för samtliga hundar som uppfyller punkt 1 och som på tävlingsdagen är mellan sex och tolv månader gamla.

4.5. Babyklass; handsläpp, cirka 20m. Klassen är öppen för samtliga hundar som uppfyller punkt 1 och som på tävlingsdagen ej har fyllt sex månader.

5.Tävlingens indelning i omgångar. Tävlingen är uppdelad i tre omgångar per grupp (Whippet, Övriga). Whippet springer två och två ett lopp vardera på tid i två omgångar, lottad av tränare. Mästarklass: Tiderna efter två omgångar slås ihop och sen delas samtliga deltagare in i finaler A, B, C osv och springer då fulla heat på fyra stycken. Vinnare av A finalerna blir klubbmästare/mästarinna. Klasser utöver Mästarklass samt övriga raser: Tiderna från de tre omgångarna summeras och den hund som har bäst (minst) totaltid i respektive klass och kön vinner sin klass. Tävlingens omgångar genomförs i nedanstående ordning.

5.1. Omgång 1 whippet.

5.2. Omgång 1 Övriga Raser.
5.3. Omgång 2 Whippet.
5.4. Omgång 2 Övriga Raser.
5.5. Omgång 3 Whippet.
5.6. Omgång 3 Övriga Raser.
6. Omgångarnas indelning i klasser. I varje omgång avhandlas samtliga klasser i nedanstående ordning. I det fall att en klass saknar deltagare hoppas den över.
6.1. Babyklass 
6.2. Valpklass
6.3. Unghundsklass 1 hanar
6.4. Unghundsklass 1 tikar
6.5 Unghundsklass 2 hanar
6.6 Unghundsklass 2 tikar
6.7. Mästarklass hanar
6.8. Mästarklass tikar
7. Klubbmästare/-mästarinna . Snabbaste hane och tik i Mästarklass A final erhåller titeln Klubbmästare respektive Klubbmästarinna, samt en inteckning i ett vandringspris. OBS Det åligger ägare av regerande mästare respektive mästarinna att tillse att vandringspriserna förses med gravering samt att priserna finns på plats på tävlingsdagen för överlämnande till eventuella nya mästare.
8. Handsläpp. I klasserna där handsläpp tillämpas går starten till på följande sätt: Hundföraren håller i sin hund på valfritt sätt bakom startlinjen. En funktionär, startern, kollar med hundföraren att han/hon är redo för start. När hundföraren har bekräftat att han/hon är redo, signalerar startern till trasföraren som startar trasan. Hundföraren släpper hunden och startern startar tidtagningen i samma ögonblick som hunden passerar en markerad linje cirka 0,5 till 1 meter efter startlinjen. 9.Tjuvstart/tappad hund. I klasserna där handsläpp tillämpas kan hunden av startern tilldömas tjuvstart i det fall att hundföraren släpper eller tappar hunden innan startern har gett startsignal till trasföraren. Vid tjuvstart/tappad hund ogiltigförklaras loppet och hunden ges möjlighet till omstart/omlopp. Tilldöms hunden tjuvstart även i omloppet, blir den diskvalificerad från tävlingen.
10. Diskvalifikation. En hund blir diskvalificerad från tävlingen i följande fall:
10.1. Hunden ådöms tjuvstart i omlopp orsakat av tjuvstart, se punkt 9.
10.2. Hunden springer ej i mål i ettdera av sina lopp.
10.3 Ruffing i Mästarklass med andra hundar.
11. Tidtagning vid lopp med italiensk vinthund eller andra mindre raser. Då det visat sig att banans tidtagningsutrustning inte klarar av att stoppa tidtagningen vid målgång för italiensk vinthund eller lägre hundar(hundarna är för låga för bryta ljusstrålen vid fotocellen) måste detta göras manuellt. Det görs lämpligtvis genom att den person som sköter tidtagningsutrustningen för handen genom ljusstrålen i samma ögonblick som hunden bedöms passera mållinjen.

12. Misslyckad tidtagning. Tidtagningen kan av olika anledningar misslyckas vid ett lopp. Detta åtgärdas på följande sätt:
12.1. Om tidtagningen misslyckas för en hund i omgång 1, dubbleras hundens tid från omgång 2. Misslyckas tidtagningen även i omgång 2, trefaldigas tiden från omgång 3. Misslyckas tidtagningen även i omgång 3, erbjuds hunden omlopp till dess att tidtagning lyckas, varpå den uppmätta tiden trefaldigas.
12.2. Om en hund har uppmätt tid f rån omgång 1 och tidtagningen misslyckas i omgång 2, dubbleras tiden från omgång 1. Misslyckas tidtagningen även i omgång 3, trefaldigas tiden från omgång 1.
12.3. Om en hund har uppmätta tider f rån omgång 1 och 2 och tidtagningen misslyckas i omgång 3, dubbleras tiden från omgång 2.
13. Hundar med samma totaltid. Om flera hundar får samma totaltid ska de åtskiljas genom omlopp till dess att de får olika tider. Startordningen för hundarna i omloppen är densamma som i omgång 3, se punkt 14.3.
14. Startordning. Startordningen inom varje klass och kön avgörs på följande sätt:
14.1. Omgång 1. Startordningen avgörs genom öppen lottning efter att alla hundar som ska delta har blivit anmälda. Mästarklass får även startordning för omgång 2 klar på en gång.
14.2. Omgång 2. Mästarklass startordning omgång 2 redan lottad och klar i omgång 1. Startordningen ej Mästarklass baseras på resultaten från omgång 1. Hunden med lägre tid springer först, därefter näst lägst osv. Hundar med samma tid springer inbördes i samma ordning som i omgång 1. Hundar utan tid (misslyckad tidtagning, se punkt 12) springer först.
14.3. Omgång 3. Startordningen baseras på det sammanslagna resultatet från omgång 1 och 2. Hunden med sämst tid springer först, därefter näst sämst osv. Hundar med samma tid springer inbördes i samma ordning som i omgång 2. Hundar utan tid (misslyckad tidtagning, se punkt 12) springer först. Mästarklass lottas ihop i A, B, C osv finaler efter sina tider och springer fyra och fyra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar