Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

måndag 14 juni 2021

Träning Onsdag 16/6

 TRÄNING på onsdag

☀️
🐾Onsdag 16 Juni kl 18:00, kom ihåg att anmäla, kom 30 min innan så vi alla hjälps åt att plocka fram allt på banan innan träning🐾
📍 Onsdag 16 Juni
🕰 Kl 18:00
✅ Anmäl dig och din hund/hundar senast dagen innan! Anmälan kan göras här på FB i denna tråd eller per mail till: sjodin.lina@gmail.com
Vi ses

fredag 4 juni 2021

Träning lördag 5/6

 TRÄNING på lördag

☀️
🐾Lördag 5 Juni kl 10:00, kom ihåg att anmäla, kom 30 min innan så vi alla hjälps åt att plocka fram allt på banan innan träning🐾
📍 Lördag 5 Juni
🕰 Kl 10:00
✅ Anmäl dig och din hund/hundar senast dagen innan! Anmälan kan göras här på FB i denna tråd eller per mail till: sjodin.lina@gmail.com
Vi ses 🤗

måndag 24 maj 2021

Träning 26/5 Onsdag

 

🌧 Vi kör träning onsdag denna vecka, kläder efter väder!
🐾Onsdag 26 maj kl 18:00, kom ihåg att anmäla, kom 30 min innan så vi alla hjälps åt att plocka fram allt på banan innan träning🐾
📍 Onsdag 26 maj
🕰 Kl 18:00
✅ Anmäl dig och din hund/hundar senast dagen innan! Anmälan kan göras här på FB i denna tråd eller per mail till: sjodin.lina@gmail.com
Vi ses 🤗

fredag 21 maj 2021

Tävling 19/6

 Förutsatt att FHM och restriktionerna då tillåter så har vi flyttat vår tävling från 12/6 till 19/6. Kan du vara funktionär så kontakta någon i styrelsen snarast och tala om detta då vi kommer behöva så många som möjligt på plats!

Årsmötet Whippet Race 21/6 telefonmöte

 Årsmötet för Whippet Race Sverige kommer hållas via telefonmöte, måndagen den 21 Juni kl 19:00, kallelse samt verksamhetsberättelse kommer inom kort.

måndag 10 maj 2021

Träning onsdag 12/5 18:00

Nu blir det träning igen på Onsdag 12/5 klockan 18. Samling 17:30. Ta med fikakorgen och solen.
Anmäl dig och din hund/hundar senast dagen innan! Anmälan kan göras här på FB i denna tråd eller per mail till: sjodin.lina@gmail.com

söndag 2 maj 2021

Träning Tisdag 4/5

 

❗️Vi kör träning på tisdag nästa vecka då det ska 🌧 på onsdag!
🐾TISDAG 4 maj kl 18:00, kom ihåg att anmäla, kom 30 min innan så vi alla hjälps åt att plocka fram allt på banan innan träning🐾
📍 Tisdag 4 maj
🕰 Kl 18:00
✅ Anmäl dig och din hund/hundar senast dagen innan! Anmälan kan göras här på FB i denna tråd eller per mail till: sjodin.lina@gmail.com
Vi ses 🤗

söndag 18 april 2021

Träning 21/4

 

☀️ Nu drar vi igång träningarna ☀️
🐾ONSDAG 21 april kl 18:00, kom ihåg att anmäla, kom 30 min innan så vi alla hjälps åt att plocka fram allt på banan innan träning🐾
📍 Onsdag 21 april
🕰 Kl 18:00
✅ Anmäl dig och din hund/hundar senast dagen innan! Anmälan kan göras här på FB i denna tråd eller per mail till: sjodin.lina@gmail.com
Vi ses 🤗

onsdag 10 mars 2021

Verksamhetsberättelse 2020

 Verksamhetsberättelse Södertälje Whippet Race 2020


Styrelse

Ordförande Minus Johansson

Kassör Kjell Johansson

Sekreterare Lina Sjödin

Ordinarie ledamot i HS Lina Sjödin

Reserv ledamot i HS Kjell Johansson


Övriga poster

Valberedning Birgitta Wikström, Lina Sjödin

Kontaktperson Gudrun Hellmark

Tävlingsanmälare Melissa Svedhult

Områdesansvarig Kjell Johansson

Handkassa Gudrun Hellmark

Sekretariat ansvarig Melissa Svedhult

Veterinärsansvarig Gudrun Hellmark

Priser & lotteri till tävling Lina Sjödin

Kiosk ansvarig Kristina Mattson


Arbetsgrupper

Tävlingsgrupp Lina Sjödin – även sammankallande


Kjell Johansson

Minus Johansson

Gudrun Hellmark


Träningsgrupp Lina Sjödin – huvudtränare

Gudrun Hellmark – huvudtränare

Melissa Svedhult – huvudtränare

Katarina Uggla – tränare

Minus Johansson – trasförare

Kjell Johansson – trasförare

Christian Magnusson – trasförare (ev. lördagar)


Verksamheten har under året bedrivits i enlighet med de stadgar och målsättningar som

finns för Whippet Race samt i enlighet med vad som beslutats på styrelsesammanträdena.


Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret ej haft några protokollföra möten.

Ekonomi

Vad gäller den ekonomiska redovisningen hänvisas till kassörens resultat- och balansräkning.

Medlemsmöten

Medlemsmöten har hållits vid behov på banan.

Medlemmar 2020

Huvudmedlemmar 27 st

Stöd- och familjemedlemmar 8 st

Barnmedlemmar (<16 år) 3 st

Nya medlemmar 2020 12 st

Avslutade medlemskap 5 st

Licenser

Antal licenshundar 2020 är 12 st, ingen hund tog licens detta år.

Klubbmästerskap 2020

KM hölls den 3 oktober, 21 hundar var anmälda och vinnare är:

Klubbmästarinna Alecto (Goat-Wool Alecto)

Ägare: Minus Johansson

Klubbmästare Lincoln (Raceheart´s MB Arcuturus Black)

Ägare: Kjell Johansson

Träningar

17 träningstillfällen hölls under 2020, merparten på onsdagar kl 18:00.

Tävlingar

På grund av Covid-19 genomfördes inte våra tävlingar den 30/5 och 12/9.

Årsbästalistorna

Då tävlingssäsongen 2020 mer eller mindre blev inställd, beslutade huvudstyrelsen att ej

föra några årsbästalistor.


Övrigt

Vi har detta år lyckats ha många träningstillfällen vilket har varit givande för våra

medlemmar och vi har haft många nya och många som kommit o provat på.

Vi uppdaterade vår logga och det går nu att köpa kläder med vår logga på hos Spreadshirt.

En reporter från Södertälje lokala tidning var på besök på vårt KM och reportaget var med i

tidningen den 7 november

Banan har funkat bra, till nästa år bör vi köpa in nytt system för tidtagning (Kjell har nu köpt

in det och det är klart för test på banan), fylla på sand i gropen, se över buren, sänka tornet

lite samt lyfta upp en av containrarna (Kjell och Peter har under hösten lyft upp

sekretariatboden som nu är i våg).


Slutligen vill styrelsen framföra ett stort tack till alla medlemmar för det gångna året.


Stockholm mars 2020


Ordförande Minus Johansson 

Sekreterare Lina Sjödin 

Kassör Kjell Johansson

Dagordningen 2021 Årsmötet

 Årsmöte Södertälje Whippet Race

24 Mars 2021 kl 19:00

Plats: Digitalt via telefon eller videosamtal


Förslag till dagordning


1 § Mötets öppnande

2 § Val av ordförande för mötet

3 § Val av sekreterare för mötet

4 § Val av justerare för protokollet tillika rösträknare

5 § Fastställande av röstlängden

6 § Kallelsens godkännande

7 § Godkännande av dagordningen

8 § Verksamhetsberättelse

9 § Medlemsförteckningen

10 § Ekonomisk rapport / information

11 § Val av styrelse och arbetsgrupp för 2021

12 § Motioner / skrivelser till HS

13 § Rapporter från HS

14 § Träningsdagar och träningsrutiner – inklusive utbildning av träningsfunktionärer

15 § Vårstädning och iordningställande av banan

16 § KM 2021

17 § Övriga frågor

18 § Mötets avslutande

Kallelse Årsmöte digitalt 24/3

 Hej, 


Kallar härmed till årsmöte för Södertälje Whippet Race 2021.

Årsmötet kommer att hållas via telefon eller eventuellt videomöte, mer info kommer att komma om exakt hur när vi närmar oss mötet.

Datum för mötet är onsdagen den 24 mars kl 19:00

Anmälan till mötet görs till Lina på mail: sjodin.lina@gmail.com SENAST den 17 mars. 

Dagordning och verksamhetsberättelse hittar ni på vår hemsida från och med den 10 mars

Eventuell motion till årsmötet skall mailas till sjodin.lina@gmail.com senast den 17 mars.

Har ni några frågor så hör av er! 

Vi hör och ses snart på banan ingen :) 

Hälsningar 

Lina Sjödin 
Sekreterare 
Södertälje Whippet Race