Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

onsdag 10 mars 2021

Verksamhetsberättelse 2020

 Verksamhetsberättelse Södertälje Whippet Race 2020


Styrelse

Ordförande Minus Johansson

Kassör Kjell Johansson

Sekreterare Lina Sjödin

Ordinarie ledamot i HS Lina Sjödin

Reserv ledamot i HS Kjell Johansson


Övriga poster

Valberedning Birgitta Wikström, Lina Sjödin

Kontaktperson Gudrun Hellmark

Tävlingsanmälare Melissa Svedhult

Områdesansvarig Kjell Johansson

Handkassa Gudrun Hellmark

Sekretariat ansvarig Melissa Svedhult

Veterinärsansvarig Gudrun Hellmark

Priser & lotteri till tävling Lina Sjödin

Kiosk ansvarig Kristina Mattson


Arbetsgrupper

Tävlingsgrupp Lina Sjödin – även sammankallande


Kjell Johansson

Minus Johansson

Gudrun Hellmark


Träningsgrupp Lina Sjödin – huvudtränare

Gudrun Hellmark – huvudtränare

Melissa Svedhult – huvudtränare

Katarina Uggla – tränare

Minus Johansson – trasförare

Kjell Johansson – trasförare

Christian Magnusson – trasförare (ev. lördagar)


Verksamheten har under året bedrivits i enlighet med de stadgar och målsättningar som

finns för Whippet Race samt i enlighet med vad som beslutats på styrelsesammanträdena.


Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret ej haft några protokollföra möten.

Ekonomi

Vad gäller den ekonomiska redovisningen hänvisas till kassörens resultat- och balansräkning.

Medlemsmöten

Medlemsmöten har hållits vid behov på banan.

Medlemmar 2020

Huvudmedlemmar 27 st

Stöd- och familjemedlemmar 8 st

Barnmedlemmar (<16 år) 3 st

Nya medlemmar 2020 12 st

Avslutade medlemskap 5 st

Licenser

Antal licenshundar 2020 är 12 st, ingen hund tog licens detta år.

Klubbmästerskap 2020

KM hölls den 3 oktober, 21 hundar var anmälda och vinnare är:

Klubbmästarinna Alecto (Goat-Wool Alecto)

Ägare: Minus Johansson

Klubbmästare Lincoln (Raceheart´s MB Arcuturus Black)

Ägare: Kjell Johansson

Träningar

17 träningstillfällen hölls under 2020, merparten på onsdagar kl 18:00.

Tävlingar

På grund av Covid-19 genomfördes inte våra tävlingar den 30/5 och 12/9.

Årsbästalistorna

Då tävlingssäsongen 2020 mer eller mindre blev inställd, beslutade huvudstyrelsen att ej

föra några årsbästalistor.


Övrigt

Vi har detta år lyckats ha många träningstillfällen vilket har varit givande för våra

medlemmar och vi har haft många nya och många som kommit o provat på.

Vi uppdaterade vår logga och det går nu att köpa kläder med vår logga på hos Spreadshirt.

En reporter från Södertälje lokala tidning var på besök på vårt KM och reportaget var med i

tidningen den 7 november

Banan har funkat bra, till nästa år bör vi köpa in nytt system för tidtagning (Kjell har nu köpt

in det och det är klart för test på banan), fylla på sand i gropen, se över buren, sänka tornet

lite samt lyfta upp en av containrarna (Kjell och Peter har under hösten lyft upp

sekretariatboden som nu är i våg).


Slutligen vill styrelsen framföra ett stort tack till alla medlemmar för det gångna året.


Stockholm mars 2020


Ordförande Minus Johansson 

Sekreterare Lina Sjödin 

Kassör Kjell Johansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar