Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

måndag 10 maj 2021

Träning onsdag 12/5 18:00

Nu blir det träning igen på Onsdag 12/5 klockan 18. Samling 17:30. Ta med fikakorgen och solen.
Anmäl dig och din hund/hundar senast dagen innan! Anmälan kan göras här på FB i denna tråd eller per mail till: sjodin.lina@gmail.com

söndag 2 maj 2021

Träning Tisdag 4/5

 

❗️Vi kör träning på tisdag nästa vecka då det ska 🌧 på onsdag!
🐾TISDAG 4 maj kl 18:00, kom ihåg att anmäla, kom 30 min innan så vi alla hjälps åt att plocka fram allt på banan innan träning🐾
📍 Tisdag 4 maj
🕰 Kl 18:00
✅ Anmäl dig och din hund/hundar senast dagen innan! Anmälan kan göras här på FB i denna tråd eller per mail till: sjodin.lina@gmail.com
Vi ses 🤗

söndag 18 april 2021

Träning 21/4

 

☀️ Nu drar vi igång träningarna ☀️
🐾ONSDAG 21 april kl 18:00, kom ihåg att anmäla, kom 30 min innan så vi alla hjälps åt att plocka fram allt på banan innan träning🐾
📍 Onsdag 21 april
🕰 Kl 18:00
✅ Anmäl dig och din hund/hundar senast dagen innan! Anmälan kan göras här på FB i denna tråd eller per mail till: sjodin.lina@gmail.com
Vi ses 🤗

onsdag 10 mars 2021

Verksamhetsberättelse 2020

 Verksamhetsberättelse Södertälje Whippet Race 2020


Styrelse

Ordförande Minus Johansson

Kassör Kjell Johansson

Sekreterare Lina Sjödin

Ordinarie ledamot i HS Lina Sjödin

Reserv ledamot i HS Kjell Johansson


Övriga poster

Valberedning Birgitta Wikström, Lina Sjödin

Kontaktperson Gudrun Hellmark

Tävlingsanmälare Melissa Svedhult

Områdesansvarig Kjell Johansson

Handkassa Gudrun Hellmark

Sekretariat ansvarig Melissa Svedhult

Veterinärsansvarig Gudrun Hellmark

Priser & lotteri till tävling Lina Sjödin

Kiosk ansvarig Kristina Mattson


Arbetsgrupper

Tävlingsgrupp Lina Sjödin – även sammankallande


Kjell Johansson

Minus Johansson

Gudrun Hellmark


Träningsgrupp Lina Sjödin – huvudtränare

Gudrun Hellmark – huvudtränare

Melissa Svedhult – huvudtränare

Katarina Uggla – tränare

Minus Johansson – trasförare

Kjell Johansson – trasförare

Christian Magnusson – trasförare (ev. lördagar)


Verksamheten har under året bedrivits i enlighet med de stadgar och målsättningar som

finns för Whippet Race samt i enlighet med vad som beslutats på styrelsesammanträdena.


Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret ej haft några protokollföra möten.

Ekonomi

Vad gäller den ekonomiska redovisningen hänvisas till kassörens resultat- och balansräkning.

Medlemsmöten

Medlemsmöten har hållits vid behov på banan.

Medlemmar 2020

Huvudmedlemmar 27 st

Stöd- och familjemedlemmar 8 st

Barnmedlemmar (<16 år) 3 st

Nya medlemmar 2020 12 st

Avslutade medlemskap 5 st

Licenser

Antal licenshundar 2020 är 12 st, ingen hund tog licens detta år.

Klubbmästerskap 2020

KM hölls den 3 oktober, 21 hundar var anmälda och vinnare är:

Klubbmästarinna Alecto (Goat-Wool Alecto)

Ägare: Minus Johansson

Klubbmästare Lincoln (Raceheart´s MB Arcuturus Black)

Ägare: Kjell Johansson

Träningar

17 träningstillfällen hölls under 2020, merparten på onsdagar kl 18:00.

Tävlingar

På grund av Covid-19 genomfördes inte våra tävlingar den 30/5 och 12/9.

Årsbästalistorna

Då tävlingssäsongen 2020 mer eller mindre blev inställd, beslutade huvudstyrelsen att ej

föra några årsbästalistor.


Övrigt

Vi har detta år lyckats ha många träningstillfällen vilket har varit givande för våra

medlemmar och vi har haft många nya och många som kommit o provat på.

Vi uppdaterade vår logga och det går nu att köpa kläder med vår logga på hos Spreadshirt.

En reporter från Södertälje lokala tidning var på besök på vårt KM och reportaget var med i

tidningen den 7 november

Banan har funkat bra, till nästa år bör vi köpa in nytt system för tidtagning (Kjell har nu köpt

in det och det är klart för test på banan), fylla på sand i gropen, se över buren, sänka tornet

lite samt lyfta upp en av containrarna (Kjell och Peter har under hösten lyft upp

sekretariatboden som nu är i våg).


Slutligen vill styrelsen framföra ett stort tack till alla medlemmar för det gångna året.


Stockholm mars 2020


Ordförande Minus Johansson 

Sekreterare Lina Sjödin 

Kassör Kjell Johansson

Dagordningen 2021 Årsmötet

 Årsmöte Södertälje Whippet Race

24 Mars 2021 kl 19:00

Plats: Digitalt via telefon eller videosamtal


Förslag till dagordning


1 § Mötets öppnande

2 § Val av ordförande för mötet

3 § Val av sekreterare för mötet

4 § Val av justerare för protokollet tillika rösträknare

5 § Fastställande av röstlängden

6 § Kallelsens godkännande

7 § Godkännande av dagordningen

8 § Verksamhetsberättelse

9 § Medlemsförteckningen

10 § Ekonomisk rapport / information

11 § Val av styrelse och arbetsgrupp för 2021

12 § Motioner / skrivelser till HS

13 § Rapporter från HS

14 § Träningsdagar och träningsrutiner – inklusive utbildning av träningsfunktionärer

15 § Vårstädning och iordningställande av banan

16 § KM 2021

17 § Övriga frågor

18 § Mötets avslutande

Kallelse Årsmöte digitalt 24/3

 Hej, 


Kallar härmed till årsmöte för Södertälje Whippet Race 2021.

Årsmötet kommer att hållas via telefon eller eventuellt videomöte, mer info kommer att komma om exakt hur när vi närmar oss mötet.

Datum för mötet är onsdagen den 24 mars kl 19:00

Anmälan till mötet görs till Lina på mail: sjodin.lina@gmail.com SENAST den 17 mars. 

Dagordning och verksamhetsberättelse hittar ni på vår hemsida från och med den 10 mars

Eventuell motion till årsmötet skall mailas till sjodin.lina@gmail.com senast den 17 mars.

Har ni några frågor så hör av er! 

Vi hör och ses snart på banan ingen :) 

Hälsningar 

Lina Sjödin 
Sekreterare 
Södertälje Whippet Race 

fredag 23 oktober 2020

Tävlingsdatum 2021

 Det pågår en röstning för medlemmar om vilka datum vi ska ha tävling nästa år. Följande går att rösta på. Har man inte Facebook går det bra att vidarebefodra sin röst till Lina. 

Maj: 1, 29
Juni: 12, 19, 26
Juli: 17, 24, 31
Augusti: 14, 28
September: 11

Årets sista träning 7/11

 🐾 Årets SISTA träning!!🐾 vi hjälps åt att ställa ordning banan inför vintern och avslutar med en träning🙂 ta med egen fika☕️🧁

📍 Lördag 7 november
🕰 Kl 10:00

 Anmäl dig och din hund/hundar senast dagen innan! Anmälan kan göras här på FB i denna tråd eller per mail till: sjodin.lina@gmail.com

Vi ses 🤗

onsdag 23 september 2020

Träning 26/9 Lördag

 🐾 Nästa träning LÖRDAG 26/9 kl 10:00, kom ihåg att anmäla, kom gärna 30 min innan så vi alla hjälps åt att plocka fram allt på banan innan träning🐾

📍 Lördag 26 september
🕰 Kl 10:00

 Anmäl dig och din hund/hundar senast dagen innan! Anmälan kan göras här på FB i denna tråd eller per mail till: sjodin.lina@gmail.com

Vi ses 🤗

måndag 14 september 2020

Klubbmästerskap 2020

ANMÄLAN till KM 2020 ⭐️

🗓 Lördagen den 3 oktober

🕰 Kl 10:00 går första starten, kom minst 30 min innan!

💵 Startavgift om 40 kr per hund, betalas med Swish på plats

☕️ På grund av Corona så ta med egen lunch och fika!

📷 Lokaltidningen i Södertälje kommer och ska göra ett reportage

💚 Det kommer finnas ett Loppisbord, ta med det du vill sälja, märk med namn, belopp och Swish nummer

✏️ Anmälan sker i denna tråd här på FB eller till sjodin.lina@gmail.com

❗️SISTA anmälningsdag är 26 september ❗️

Du kan anmäla din hund/hundar till dessa Klasser:
( All info om klasserna finns på vår hemsida)

🐾 Mästarklass
🐾 Unghundsklass 1
🐾 Unghundsklass 2
🐾 Valpklass 6-12 mån
🐾 Babyklass upp till 6 mån

🤔 Undrar du något? Maila Lina på ovan mail.

måndag 31 augusti 2020

Träning 6/9 SÖNDAG

Pga funktionärsbrist kommer träningarna läggas ut här och på FB ca en vecka i förväg när de går att ha på helgen. Nu på söndag 6/9 kommer vi ha träning. Anmäl på Facebook eller till mail sjodin.lina@gmail.com.

lördag 22 augusti 2020

Klubbmästerskap 2020

Regler för Södertälje whippet race klubbmästerskap 2020 Lördag 3/10


 1. Kvalificerade hundar. Klubbmästerskapet är öppet för alla betalande medlemmars hundar av raserna whippet och övriga raser som uppfyller följande:

1.1. Punkterna 2 och 9 i kapitel 2 i tävlingsreglerna för Whippet race.

1.2. Hunden finns på plats inom överenskommen inställelsetid på tävlingsdagen (kl. 10.00). 1.3. Överenskommen startavgift (40 kr) erläggs på tävlingsdagen.

2. Anmälan. Anmälan sker som vanligt Erläggande av överenskommen startavgift ( 40kr per hund) sker på plats på tävlingsdagen i nom överenskommen t id. 3.

Whippet tävlar indelade i de klasser som definieras under punkt 4. Övriga raser tävlar i klasser under punkt 4, ej Mästarklass och ej mot Whippet samt springer ensamlopp och ej könsdelat.

4. Klasser. De tävlande hundarna delas in i följande klasser och tävlar könsdelat utom babyklass och valpklass:

4.1. Mästarklass Whippet; start från svart eller röd bur som avgörs med ett tärningsslag, ena hunden har 1-3 och andra hunden 4-6, hela banan (137m). Klassen är öppen för samtliga hundar som uppfyller punkt 1, innehar WR licens eller påbörjat WR licens som på tävlingsdagen har fyllt ett år men ej fyllt tio år. De springer två och två. Det kan bli tre och tre om det är många hundar anmälda till klubbmästerskapet för att spara tid.

 4.2. Unghundsklass 1; ensamlopp hela banan ur bur 137m. Klassen är öppen för samtliga hundar som uppfyller punkt 1, på tävlingsdagen har fyllt 10 månader men ej fyllt tio år och som ej kan/vill springa med andra hundar.
4.3 Unghundsklass 2; ensamlopp handsläpp ca 130m. Klassen är öppen för samtliga hundar som uppfyller punkt 1, på tävlingsdagen har fyllt 10 månader men ej fyllt 10 år och som inte kan/vill starta från bur.

4.4. Valpklass; handsläpp, cirka 60m. Klassen är öppen för samtliga hundar som uppfyller punkt 1 och som på tävlingsdagen är mellan sex och tolv månader gamla.

4.5. Babyklass; handsläpp, cirka 20m. Klassen är öppen för samtliga hundar som uppfyller punkt 1 och som på tävlingsdagen ej har fyllt sex månader.

5.Tävlingens indelning i omgångar. Tävlingen är uppdelad i tre omgångar per grupp (Whippet, Övriga). Whippet springer två och två ett lopp vardera på tid i två omgångar, lottad av tränare. Mästarklass: Tiderna efter två omgångar slås ihop och sen delas samtliga deltagare in i finaler A, B, C osv och springer då fulla heat på fyra stycken. Vinnare av A finalerna blir klubbmästare/mästarinna. Klasser utöver Mästarklass samt övriga raser: Tiderna från de tre omgångarna summeras och den hund som har bäst (minst) totaltid i respektive klass och kön vinner sin klass. Tävlingens omgångar genomförs i nedanstående ordning.

5.1. Omgång 1 whippet.

5.2. Omgång 1 Övriga Raser.
5.3. Omgång 2 Whippet.
5.4. Omgång 2 Övriga Raser.
5.5. Omgång 3 Whippet.
5.6. Omgång 3 Övriga Raser.
6. Omgångarnas indelning i klasser. I varje omgång avhandlas samtliga klasser i nedanstående ordning. I det fall att en klass saknar deltagare hoppas den över.
6.1. Babyklass 
6.2. Valpklass
6.3. Unghundsklass 1 hanar
6.4. Unghundsklass 1 tikar
6.5 Unghundsklass 2 hanar
6.6 Unghundsklass 2 tikar
6.7. Mästarklass hanar
6.8. Mästarklass tikar
7. Klubbmästare/-mästarinna . Snabbaste hane och tik i Mästarklass A final erhåller titeln Klubbmästare respektive Klubbmästarinna, samt en inteckning i ett vandringspris. OBS Det åligger ägare av regerande mästare respektive mästarinna att tillse att vandringspriserna förses med gravering samt att priserna finns på plats på tävlingsdagen för överlämnande till eventuella nya mästare.
8. Handsläpp. I klasserna där handsläpp tillämpas går starten till på följande sätt: Hundföraren håller i sin hund på valfritt sätt bakom startlinjen. En funktionär, startern, kollar med hundföraren att han/hon är redo för start. När hundföraren har bekräftat att han/hon är redo, signalerar startern till trasföraren som startar trasan. Hundföraren släpper hunden och startern startar tidtagningen i samma ögonblick som hunden passerar en markerad linje cirka 0,5 till 1 meter efter startlinjen. 9.Tjuvstart/tappad hund. I klasserna där handsläpp tillämpas kan hunden av startern tilldömas tjuvstart i det fall att hundföraren släpper eller tappar hunden innan startern har gett startsignal till trasföraren. Vid tjuvstart/tappad hund ogiltigförklaras loppet och hunden ges möjlighet till omstart/omlopp. Tilldöms hunden tjuvstart även i omloppet, blir den diskvalificerad från tävlingen.
10. Diskvalifikation. En hund blir diskvalificerad från tävlingen i följande fall:
10.1. Hunden ådöms tjuvstart i omlopp orsakat av tjuvstart, se punkt 9.
10.2. Hunden springer ej i mål i ettdera av sina lopp.
10.3 Ruffing i Mästarklass med andra hundar.
11. Tidtagning vid lopp med italiensk vinthund eller andra mindre raser. Då det visat sig att banans tidtagningsutrustning inte klarar av att stoppa tidtagningen vid målgång för italiensk vinthund eller lägre hundar(hundarna är för låga för bryta ljusstrålen vid fotocellen) måste detta göras manuellt. Det görs lämpligtvis genom att den person som sköter tidtagningsutrustningen för handen genom ljusstrålen i samma ögonblick som hunden bedöms passera mållinjen.

12. Misslyckad tidtagning. Tidtagningen kan av olika anledningar misslyckas vid ett lopp. Detta åtgärdas på följande sätt:
12.1. Om tidtagningen misslyckas för en hund i omgång 1, dubbleras hundens tid från omgång 2. Misslyckas tidtagningen även i omgång 2, trefaldigas tiden från omgång 3. Misslyckas tidtagningen även i omgång 3, erbjuds hunden omlopp till dess att tidtagning lyckas, varpå den uppmätta tiden trefaldigas.
12.2. Om en hund har uppmätt tid f rån omgång 1 och tidtagningen misslyckas i omgång 2, dubbleras tiden från omgång 1. Misslyckas tidtagningen även i omgång 3, trefaldigas tiden från omgång 1.
12.3. Om en hund har uppmätta tider f rån omgång 1 och 2 och tidtagningen misslyckas i omgång 3, dubbleras tiden från omgång 2.
13. Hundar med samma totaltid. Om flera hundar får samma totaltid ska de åtskiljas genom omlopp till dess att de får olika tider. Startordningen för hundarna i omloppen är densamma som i omgång 3, se punkt 14.3.
14. Startordning. Startordningen inom varje klass och kön avgörs på följande sätt:
14.1. Omgång 1. Startordningen avgörs genom öppen lottning efter att alla hundar som ska delta har blivit anmälda. Mästarklass får även startordning för omgång 2 klar på en gång.
14.2. Omgång 2. Mästarklass startordning omgång 2 redan lottad och klar i omgång 1. Startordningen ej Mästarklass baseras på resultaten från omgång 1. Hunden med lägre tid springer först, därefter näst lägst osv. Hundar med samma tid springer inbördes i samma ordning som i omgång 1. Hundar utan tid (misslyckad tidtagning, se punkt 12) springer först.
14.3. Omgång 3. Startordningen baseras på det sammanslagna resultatet från omgång 1 och 2. Hunden med sämst tid springer först, därefter näst sämst osv. Hundar med samma tid springer inbördes i samma ordning som i omgång 2. Hundar utan tid (misslyckad tidtagning, se punkt 12) springer först. Mästarklass lottas ihop i A, B, C osv finaler efter sina tider och springer fyra och fyra.


Träningar Helger

 Nu har det blivit för mörkt så det kommer köras träningar på lördagar i fortsättningen från och med 5/9. Håll utkik här för om det blir träning då många av våra funktionärer har andra aktiviteter på helgerna.

söndag 16 augusti 2020

Träningar igång igen!

 Nu är träningarna igång onsdagar som vanligt tills det blir för mörkt att ha kvällsträning. Då kommer vi eventuellt flytta till helger istället. Tillsvidare anmäl på Facebook eller till mail sjodin.lina@gmail.com.

torsdag 2 april 2020

Corona CORVID-19

HS har beslutat under rådande omständigheter med CORVID-19 att ställa in de tre första tävlingarna för året.

- 25/4 Kalmar
- 2/5 Norrköping
- 9/5 Västerås

Vår egen tävling 30/5 hänger lite löst och vi får följa utvecklingen angående om den kommer bli av eller också ställas in. Ta hand om varandra.

Kalmar har bytt tävling från 4/7 till 13/6. Det ligger även nya rutiner som gäller på träning säsong 2020 för att undvika smittspridning. Detta kommer även sitta uppe på träning.

Med anledning av Coronaviruset är här några punkter Huvudstyrelsen vill förmedla inför säsongen år 2020

ü  Tvätta händerna, de sektioner som ej har tillgång till vatten, ta med i dunkar och tvål
ü  Ställ fram handsprit
ü  Ha tillgång till engångshandskar för de som önskar
ü  Stanna utomhus, vistas ej i klubbstugor
ü  Ta inte inte i handen eller kramas, hålla avstånd mellan varandra
ü  Ta med eget fika
ü  Torka av ytor där många tar på tex buren och tornet
ü  Rengör toaletten ofta
ü  Starta 1 eller 2 hundar för att minska antalet personer vi bur och gropen
ü  Vid många anmälningar till träning, dela upp i tidsintervaller
ü  Att man endast tränar på sin hemmabana

v  Vid minsta symtom som: feber, hosta, snuva halsont, STANNA HEMMA!

v  Var rädda om varandra och visa hänsyn till de som är oroliga, äldre eller tillhör en riskgrupp
Hälsningar
Huvudstyrelsen

Whippet Race Sverige